Missing tag: meni_levi_scpet

Govorilne ure

GOVORILNE URE PROFESORJEV v šolskem letu 2019/20

Enkrat mesečno potekajo skupne govorilne ure, in sicer od 17.00 do 18.30 v naslednjih terminih:

  • 6. 11. 2019
  • 4. 12. 2019
  • 4. 3. 2020
  • 1. 4. 2020
  • 6. 5. 2020

Razpored za skupne govorilne ure bo objavljen na začetku meseca na oglasni deski in na spletni strani STSŠ ŠC PET.

Redne govorilne ure potekajo enkrat tedensko od ponedeljka, 9. 9. 2019, do petka, 24. 4. 2020, (za 4. letnik) oz. do petka, 29. 5. 2020 (za 1., 2. in 3. letnik). Potekajo po naslednjem razporedu.

GOVORILNE URE PROFESORJEV ZA DIJAKE v šolskem letu 2019/20

Redne govorilne ure za dijake potekajo enkrat tedensko od ponedeljka, 9. 9. 2019 do petka, 24. 4. 2020 za 4. letnik oz. do 29. 5. 2020 (za 1., 2. in 3. letnik). Potekajo po naslednjem razporedu.