Dijaška skupnost STSŠ

Dijaška skupnost Srednje tehniške in strokovne šole vključuje dijake iz vseh letnikov in oddelkov. Z aktivnim in ustvarjalnim delom lahko pripomorejo k oblikovanju celotnega življenja in dela šole.

Preko dijaške skupnosti dijaki sodelujejo z vodstvom šole, predvsem pri reševanju problematike učenja, discipline, reševanju socialnih problemov, sodelujejo pri organizaciji interesnih dejavnosti ter promociji šole.

Delovanje dijaške skupnosti ureja  Statut dijaške skupnosti Srednje tehniške in strokovne šole (povezava)

Mentor dijaške skupnosti je v šolskem letu 2020/21  prof. Srđan Vuković.

Upravni odbor dijaške skupnosti sestavljajo:

  • Predsednica dijaške skupnosti: Nina Rekanović, 3. C
  • Namestnica predsednice dijaške skupnosti: Beti Rihtar, 4. C
  • Tajnik dijaške skupnosti: Jernej Nebec, 4. D

Poslanka v Dijaški skupnosti Ljubljana: Beti Rihtar, 4. C
Poslanka Dijaške skupnosti Ljubljana je v letošnjem letu Nina Rekanović, 3. C. 


Nina Rekanović je tudi članica upravnega odbora Dijaške skupnosti Ljubljana.