Dijaška skupnost STSŠ

Dijaška skupnost Srednje tehniške in strokovne šole vključuje dijake iz vseh letnikov in oddelkov. Z aktivnim in ustvarjalnim delom lahko pripomorejo k oblikovanju celotnega življenja in dela šole.

Preko dijaške skupnosti dijaki sodelujejo z vodstvom šole, predvsem pri reševanju problematike učenja, discipline, reševanju socialnih problemov, sodelujejo pri organizaciji interesnih dejavnosti ter promociji šole.

Delovanje dijaške skupnosti ureja  Statut dijaške skupnosti Srednje tehniške in strokovne šole (povezava)

Mentorica dijaške skupnosti je v šolskem letu 2019/20 Ana Plesec.

Upravni odbor dijaške skupnosti sestavljajo:

  • Predsednica dijaške skupnosti: Nino Rekanović, 2. C
  • Namestnik predsednice dijaške skupnosti: Žiga Grobovšek, 3. D
  • Tajnika dijaške skupnosti: Jernej Nebec, 3. D

Poslanka v Dijaški skupnosti Ljubljana: Nina Rekanović, 2. C
Poslanka v Dijaški organizaciji Slovenije: Beti Rihtar, 3. C


Nina Rekanović je tudi članica upravnega odbora Dijaške skupnosti Ljubljana.