PUD /praktično usposabljanje/

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  učne pogodbe med delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.

V času srednješolskega izobraževanja opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 4. letnika programa TEK bodo opravljali PUD dva tedna. Dijaki 3. letnika, obeh programov, pa bodo opravljali PUD v celoti (štiri tedne) v tretjem letniku.

V šolskem letu 2020/2021 bodo imeli PUD:

  • dijaki 3. letnika, programa TEK od 3. maja 2021 do 28. maja 2021,
  • dijaki 4. letnika, programa TEK od 3. maja 2021 do 28. maja 2021,
  • dijaki 3. letnika, programa EKT od 3. maja 2021 do 28. maja 2021.

Delo, ki ga dijaki opravljajo mora imeti elemente izobraževalnega programa za katerega se dijak izobražuje. Dijaki si poiščejo delodajalca pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli. Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil« je potrebno popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za pristop k poklicni maturi.

Dijak, ki ne odda poročila do roka IMA POPRAVNI IZPIT!

Pomembni datumi (program EKT)

LetnikRok za oddajo pogodbeTermin PUDRok za oddajo poročila
3.do 30. 11. 20203. 5. – 28. 5. 2021do 7. 6. 2021

Pomembni datumi (program TEK)

LetnikRok za oddajo pogodbeTermin PUDRok za oddajo poročila
3.do 30. 11. 20203. 5. – 28. 05. 2021do 7. 6. 2021
4.do 30. 9. 202012. 10. -23. 10. 2020do 10. 11. 2020

Portal za praktično usposabljanje dijakov

Že med šolanjem lahko aktivno spoznavate svoje potencialne delodajalce. Dobra priložnost za preverjanje znanja, spoznavanje praktičnega reševanja izzivov in delovanja tima je praksa.

Na portalu praksa.org je seznam podjetij, ki trenutno nudijo prakso v njihovem podjetju pod nadzorom mentorja. Seznam ponudnikov oz. podjetij prakse dopolnjujejo sproti. Obenem lahko objavljena podjetja, ki ponujajo prakso, kontaktirate direktno preko e-pošte ali kontaktne številke, ki so objavljene.

Povezava do portala: Praksa.org