PUD /praktično usposabljanje/

Po novem sistemu izobraževanja (prenovljeni programi – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06)) poteka praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju: PUD), ki omogoča doseganje ciljev s področja poklicne socializacije, razvoja osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje celovitih poslovnih procesov.

PUD se izvaja na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom oziroma dijakinjo (v nadaljevanju: dijak) ali  kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo. Dijaki morajo pred odhodom na PUD oziroma najkasneje do določenega datuma oddati pogodbo organizatorju PUD na šoli.

V času srednješolskega izobraževanja opravijo dijaki štiri (4) tedne PUD s polnim delovnim časom, zmanjšano za 2 (dve) uri tedensko. Dijaki 4. letnika bodo opravljali PUD dva tedna, ker so v 3. letniku že opravljali PUD dva tedna. Dijaki 3. letnika pa bodo opravljali PUD v celoti (štiri tedne) v tretjem letniku.

V šolskem letu 2019/2020 bodo imeli PUD:

  • dijaki 3. letnika od 18. maja 2020 do 12. junija 2020,
  • dijaki 4. letnika od 30. septembra 2019 do 11. oktobra 2019.

Delo, ki ga dijaki opravljajo, mora imeti elemente izobraževalnega programa, za katerega se dijak izobražuje. Dijaki si poiščejo delodajalca, pri katerem bodo opravljali PUD. Dijaki so dolžni po opravljenem PUD napisati poročilo o opravljenem PUD in ga oddati organizatorju PUD na šoli. Organizator PUD na šoli pregleda poročila in jih oceni z »opravil« oziroma »ni opravil«. Poročila, ki so ocenjena z »ni opravil«, je treba popraviti skladno z navodili organizatorja PUD na šoli. Ocena »opravil« je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za pristop k poklicni maturi.

Pomembni datumi

LetnikRok za oddajo pogodbeTermin PUDRok za oddajo poročila
3.do 29. 11. 201918. 05. – 12. 06. 2020do 16. 06. 2020
4.do 23. 09. 201930. 09. – 11. 10. 2019do 25. 10. 2019

Portal za praktično usposabljanje dijakov

Že med šolanjem lahko aktivno spoznavate svoje potencialne delodajalce. Dobra priložnost za preverjanje znanja, spoznavanje praktičnega reševanja izzivov in delovanja tima je praksa.

Na portalu praksa.org je seznam podjetij, ki trenutno nudijo prakso v njihovem podjetju pod nadzorom mentorja. Seznam ponudnikov oz. podjetij prakse dopolnjujejo sproti. Obenem lahko objavljena podjetja, ki ponujajo prakso, kontaktirate direktno preko e-pošte ali kontaktne številke, ki so objavljene.

Povezava do portala: Praksa.org