V šolskem letu 2018/2019 smo na Srednji tehniški in strokovni šoli začeli s projektom Mladi za mlade. Projekt je namenjen dijakom srednjih poklicnih in strokovnih šol, dijakom omenjenih šol, vključenih v dijaške domove ali mladinske centre, ter študentom visokošolskih zavodov, ki so deležni strokovno vodene vadbe s strani strokovnega delavca. V zadnjih letih je bil med zgoraj naštetimi deležniki zaznan izreden upad gibalnih sposobnosti, porast prekomerno težkih in predebelih, zato je projekt namenjen dolgoročnemu izboljšanju zdravstvenega stanja in preventivi pred boleznimi ter poškodbami.

Projekt spremlja in vrednoti Zavod za šport Republike Slovenije Planica in traja od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2021.

S projektom Mladi za mlade želimo naše dijake spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, ki so namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja in moči) – predvsem v vlogi korektive nasproti sedečemu oz. stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev, za katere se šolajo.

Športne dejavnosti se večinoma izvajajo neposredno pred poukom ali po njem, nekaj dejavnosti pa se odvija tudi ob sobotah. Uporabljamo vse prostorske zmogljivosti ter športne pripomočke STSŠ in širše ter ožje okolice.

Vsebine vadbe:

  • funkcionalna in preventivna vadba ter fitnes – vadba z lastnim telesom za moč in gibljivst, vadba z enostavnimi pripomočki, fitnes vadba, možnost sestave lastnega treninga in zdrave prehrane pod strokovnim vodstvom,
  • splošna kondicijska priprava – pohodništvo, gorništvo, tek, udeležba na maratonu, izlet v visokogorje ali sredogorje,
  • igre z žogo – nogomet, košarka, rokomet, odbojka, šolska liga,
  • izbirne vsebine – borilni športi, plezanje, badminton, tenis, namizni tenis, plavanje, kajak, sup, urbani športi, obiski športnih prireditev …

Koordinator in vodja programa:
Jošt Hren
jost.hren@scpet.si