Kontakt

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. V šoli se na poseben način in preko svetovalnega odnosa vključuje v procese z namenom dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobud.

V šolski svetovalni službi se srečate z:

Majo Granda, univ. dipl. psih.

Telefon: 01/234 24 28
Mobilni telefon: 051/698 552
E-pošta: maja.granda@scpet.si

Področja dela:

  • vpisi in prepisi,
  • individualno svetovanje dijakom, staršem in profesorjem,
  • preventivni programi,
  • karierno svetovanje.

Alenko Rakun, univ. dipl. psih.

Telefon:  01/ 234 24 01
Mobilni telefon: 051/698 498
E-pošta: alenka.rakun@scpet.si

Področja dela:

  • obravnava dijakov s posebnimi potrebami,
  • individualno svetovanje dijakom, staršem in profesorjem,
  • pomoč dijakom športnikom pri organizaciji šolskega dela.