ŠPORTNI ODDELKI

Vizija dela v ŠO

Naš osnovni namen in vodilo pri razvoju in ustanovitvi športnih oddelkov na Srednji tehniški in strokovni šoli ŠC PET Ljubljana je želja, da šola mladega človeka ne odvrne od športa in da udejstvovanje v športu ni razlog za slabši učni uspeh.

Športni oddelki so uvedeni z namenom, da mladim športnikom omogočimo hkratno pridobivanje srednješolske izobrazbe in uspešno napredovanje v športu. Pri tem sledimo splošnim pedagoškim in športnim ciljem ter geslu ŠOLA IN ŠPORT Z ROKO V ROKI.

Dijaki pridobijo status športnika na osnovi pravilnika in kriterijev, ki sta ga oblikovala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Na ŠC PET imamo športne oddelke le v programu ekonomski tehnik.