Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Predsednik sveta staršev je Gregor Cerar, namestnica pa Urša Žen.

RazredPredstavnik staršev
1. AALENKA DODIG
1. BEDITA BOTONJIĆ
1. CMANCA ŽIBERT
1. DJANA BERČIČ
1. EANJA GOLUB
2. ASUZANA JELIČ
2. BMATEJ KRIŽANIČ
2. CNATAŠA STARMAN
2. DDAMIJAN SPAIĆ
2. EALEŠ PETRIČ
3. AKLEMEN ZUPAN
3. BURŠA ŽEN
3. CJANEZ ŽVIRC
3. DSERGEJA BRGLEZ
3. EGREGOR CERAR
4. AJASMIN BURZIĆ
4. BLEONIDA HOČEVAR
4. CTATJANA ŠABANOV
4. DVERONIKA PAJK
4. EMIHA FLIS