Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA

SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Predsednik sveta staršev je Gregor Cerar, namestnica pa Urša Žen.

RazredPredstavnik staršev
1. ASIMONA CENKAR
1. BJOŽE KASTELIC
1. CPETER SELJAK
1. DDARINKA MARKOVIĆ
1. EIGOR KRŠINAR
2. AALENKA DODIG
2. BEDITA BOTONJIĆ
2. CMANCA ŽIBERT
2. DJANA BERČIČ
2. EANJA GOLUB
3. ADRAGANA LUKIĆ
3. BMATEJ KRIŽANIČ
3. CMATEJA TOMAŽIČ
3. DANDREJA CEBE MANDIČ
3. EPOLONA PETROVČIČ
4. ATATJANA DEBELJAK
4. BURŠA ŽEN
4. CJANEZ ŽVIRC
4. DSERGEJA BRGLEZ
4. EGREGOR CERAR