Vsem študentom (rednim in izrednim) je omogočen dostop do “oblačnih” storitev podjetja Microsoft, ki vsebuje zbirko aplikacij (Word, Excel, Power Point, OneDrive in druge). Do “oblačnih storitev” dostopate preko URL-ja https://www.office.com/.

Za prijavo uporabite iste uporabniški podatke kot za prijavo v računalnike v šoli oziroma do spletnih učilnic Moodle, s to razliko da na koncu uporabniškega imena dopišete @scpet.si (npr. janez.novak@scpet.si).

Več o Microsoft 365 (prej Office 365) najdete na URL-ju https://www.microsoft.com/sl-si/microsoft-365/support .

Želimo vam zdravja in uspešno delo v letu 2022.

Janez AVSEC
INFOkab – Center za informatiko ŠC PET