SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Razpis za vpis / prijava


ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

tel: 01 2342 454
elektronska pošta: vss@scpet.net
spletna stran: http://www.scpet.net/vss/

RAZPIS PROSTIH MEST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20: 

70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni študij višješolskega študijskega programa Telekomunikacije in 70 vpisnih mest za redni in 70 vpisnih mest za izredni študij višješolskega študijskega programa Ekonomist; 

Program

Skupna vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

redni

izredni

redni

izredni

Telekomunikacije

70

70

2

4

Ekonomist

70

70

2

4


NAVODILA V ZVEZI S PRIJAVO IN VPISOM V 2019/20

PRIJAVA
Kandidati ki se nameravajo vpisati v prvi letnik višjega strokovnega izobraževanja, se morajo v času od 12. februarja do 18. marca 2019 (prvi rok) prijaviti na razpis preko spletnih strani VSŠ prijavne službe. To velja tudi za drugi rok prijave, ki bo objavljen naknadno!

Navodila v zvezi s prijavo so objavljena tudi v Razpisu za vpis (2019/20)

PRIPOROČILO ŠOLE
- za vpis v študijski program TELEKOMUNIKACIJE
Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva.

- za vpis v študijski program EKONOMIST
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo, ali ustrezno drugo smer.

VPIS
Izbrane kandidate (prvi rok prijave) bomo vpisovali 20 in 21. 8. 2019.
Izbrane kandidate (drugi rok prijave) bomo vpisovali po 23. 9. 2019.
Na še prosta mesta (redni študij) bomo vpisovali do 1. 10. 2019.
Na prosta vpisna mesta (izredni študij) bomo vpisovali do 30. 10. 2019.


INFORMACIJE - v zvezi s programi in izvajanjem študija v 2020/21 bomo posredovali na:  

INFORMATIVA 2020 (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana - Bežigrad)
v petek, 24. 1. 2020, od 9.00 do 18.00     
v soboto, 25. 1. 2020, od 9.00 do 18.00 ...
INFORMATIVNI DAN (na ŠC PET Ljubljana)  
v petek, 14. 2. 2020 ... (ob 10. uri za redni študij in 15.00 uri za redni in izredni študij)
v soboto, 15. 2. 2020 ... (ob 10. uri za redni in izredni študij) 
- v predavalnici P02 (za študijski program Telekomunikacije) 
- predavalnici P03 (za študijski program Ekonomist)   

V petek, 14. 2. 2020 vabimo na ogled MM opreme in izvajanja LV na VSŠ)
 (v P9, od 10.00 - 17.00)