SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Seznam DO - TK


Seznam delovnih organizacij (DO), ki so pripravljene nuditi praktično izobraževanje študentom študijskega programa Telekomunikacije. (zadnja objava: oktober, 2016)  


Študenti praviloma sami stopijo v kontakt s kadrovskimi službami teh organizacij. Kadrovske službe lahko same, ali v sodelovanju s šolo določijo, katere študente bodo
vzele na praktično izobraževanje. V kolikor pri izbiri sodeluje šola, se upoštevajo naslednji kriteriji:

· število opravljenih izpitov,

· povprečje ocen opravljenih izpitov,

· stalno prebivališče študenta,

· posebne zahteve delodajalca /ročne spretnosti, komunikativnost…/

Št.

Naziv podjetja, zavoda

/dejavnost/

Naslov podjetja/zavoda

in kontakt

Opomba

1.       

ADVANT
optična omrežja, izvedba in projektiranje

ADVANT d.o.o., Cesta na Brdo 119A, 1000 Ljubljana

tel: 01/470-00-00

 

2.       

ALARIX d.o.o.

povezovanje sodobnih tehnologij v poslovna okolja

AKARIX d.o.o., Stegne 11c,

1000 Ljubljana

Barbara Javoršek, barbara.javorsek@alarix.si

tel: 01/242-50-10

 

3.       

ALTEL,

podjetje za razvoj, proizvodnjo in inženiring  teleinformacijskih tehnologij

ALTEL PCB d.o.o. Cikava 40A,

1290 Grosuplje

Albert Kranjc

tel: 01/781-00-00

 

4.       

AMIS

medmrežno povezovanje

AMIS d.o.o. Tržaška c. 85,

2001 Maribor

tel: 02/620-63-20

 

5.       

AMIS

telekomunikacije

AMIS, d.o.o., PE Ljubljana
Cesta v Mestni Log 88A, 1000 Ljubljana
tel: 01/620 65 20

 

6.       

ANSAT

kabelsko omrežje

ANSAT Krško d.o.o. Dolenja vas 26, 8270 Krško

Tomi Horvat, info@insta.si

Tel: 031/734-074

 

7.       

ANNI

računalniška oprema, IT rešitve

ANNI d.o.o., Motnica 7A,

1236 Trzin

kadrovska služba

Tel: 01/580-08-31

 

8.       

AV studio
celovite komunikacijske rešitve

AV studio d.o.o., Koroška 55,

3320 Velenje

Dunja Bibianko

Tel: 03/896-46-00

 

9.       

AVSN

komunikacijski inženiring, prodaja

AVSN, d.o.o. Ozeljan 3a,

5261 Šempas

Milan Fornazarič

Tel: 05/307-01-02

 

10.   

Avtenta

napredne poslovne rešitve

Avtenta, d.o.o. Stegne 19,

1000 Ljubljana

Aleš Deleja

Ales.deleja@avtenta.si

 

11.   

Cankarjev dom

multimedijske tehnologije

CANKARJEV DOM, Prešernova 10,

1000 Ljubljana

Janja Kolenc

Tel: 01/241-71-07 

Janja.kolenc@cd-cc.si

 

12.   

Cestno podjetje Kranj
telematika

Cestno podjetje Kranj d.d.

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

 

13.   

Comtron

informacijske rešitve,

IP telefonija

Comtron d.o.o., Tržaška c. 21,

2000 Maribor

Tel: 02/300-35-00

 

14.   

CONTREX

mehatronika

CONTREX d.o.o., Obrtniška 8,

1370 Logatec

Tel: 01/750-81-60

 

15.   

DATA Com
IKT storitve

DATA Com d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Tel: 040/737-847

 

16.   

Tovarna telekomunikacijskih naprav

DELITEV d.o.o.

Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana

01/234 03 40

 

17.   

DOMOTEL

mrežne storitve in optične komunikacije

DOMOTEL d.o.o.

Ob dolenjski železnici 106, 1000 Lj.

Simon Zajc, simon.zajc@domotel.si

GSM: 041/979-434

 

18.   

DFG consulting

informacijski sistemi

 

DFG consulting, d.o.o., Pivovarniška 8, 1000 Ljubljana

Tel: 01/432 13 50

 

19.   

DIGI
računalniška oprema

DIGI, d.o.o., Slovenska cesta 29,

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/561-45-40

 

20.   

EBATT
proizvodnja, trgovina, storitve

EBATT d.o.o., Borovec 31,

1236 Trzin

Ušeničnik Gregor

Tel: 01/563-56-66

 

21.   

E.P.L., Apple Center

podjetje za inženiring in proizvodnjo

E.P.L., d.o.o.

Kongresni trg 15, 1000 Ljubljana

Tel: 01/256-13-20

 

22.   

ELCOS
proizvodnja, servis, trgovina

ELCOS d.o.o., Vodmatska 3

1000 Ljubljana

Tel: 01/540-34-10

 

23.   

Elektro Gale
storitve

Gale Borut s.p., Pod gozdom c.II/2 , 1290 Grosuplje

GSM: 041/561-762

za študente 1. letnika

24.   

Elektro Ljubljana
distribucija el. energije

Elektro Ljubljana d.d.

Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Vesna Petrović, vesna.petrovic@elektro-ljubljana.si

Tel: 01/230-43-49

 

25.   

Elektro Hrovat
elektro instalacije,
alarmne naprave

Elektro Hrovat, Sašo Hrovat s.p.

Puterlejeva 2, 1000 Ljubljana

Gsm: 041/621-980

za študente 1. letnika

26.   

Elektronika, servis in izdelava elektronskih komponent

Elektronika Osterman, s.p., Cikava 62 1290 Grosuplje

Tel: 01/787-36-96

za študente 1. letnika

27.   

ELGOline
el. tiskanine in vezja

ELGOline d.o.o., Podskrajnik 34

1380 Cerknica

Tel: 01/709-02-10

 

28.   

krmilni sistemi, video nadzor, elektro instalacije

EPJ, d.o.o., Farčnikova kolonija 28, 1410 Zagorje ob Savi

info@epj.si

 

29.   

EUROKONTAKT

razvoj in izdelava ožičenja

EUROKONTAKT d.o.o., Pelechtova c. 15, 1235 Radimlje

Tel: 01/562-01-71

 

30.   

EUROMAT

proizvodnja, trgovina, inž.

EUROMAT SIM d.o.o.,

ul. Milana Majcna 7, 1000 Ljubljana

 

31.   

EVJ ELEKTROPROM,

kabelsko komunikacijski sistemi

EVJ ELEKTROPROM d.o.o.

Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec

Vlasta Uranič, vlasta.uranic@elektroprom.si

Tel: 03/565-71-71

za študente 1. letnika

32.   

EZŽ
komunikacijski izdelki

EZŽ d.o.o, Cesta v mestni Log 77

1000 Ljubljana

za študente 1. letnika

33.   

FIBERNET
optične komunikacije

FIBERNET d.o.o., Dolenjska cesta 83

1000 Ljubljana

Sebastjan Gašparič

Tel: 01/420-51-50

 

34.   

GEOTEL,

Inženiring na področju TK in geodetskih storitev

GEOTEL d.o.o., Glavni trg 24

8290 Sevnica

Janko Jazbinšek

07/ 816-02-50

 

35.   

GRATEL
telekomunikacije, storitve

GRATEL d.o.o., Laze 18A

4000 Kranj

Tel: 04/251-99-10

 

36.   

PIRNAT
gradnja in vzdrževanje TK omrežij

 

PIRNAT d.o.o.,Malo Trebeljevo 33

1000 Ljubljana

Žiga Pirnat, pirnat.ziga@pirnat.si

Tel: 041/537-114

za študente 1. letnika

37.   

gradnja in vzdrževanje TK omrežij

GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Lj.

Jurij Kozamernik

Jurij.kozamernik@telekom.si

 

38.   

HIDRIA ROTOMATIKA
mehatronika

HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o.

Sp. Kanomlja 23, 5281 Sp. Idrija

Tel: 05/375-66-00

 

39.   

Hojan&Co

elektro storitve

Hojan&Co d.o.o., Celestinova 12,

1000 Ljubljana

Tomaž Hojan, tomaz@hojan.si

041/634 035

 

40.   

IMP Telekom,

tovarna TK naprav

IMP Telekom, d.d., Vojkova 58

1000 Ljubljana

Ivan Resnik

Tel: 01/280-72-00

 

41.   

INATEL
telekomunikacije, operater

INATEL d.o.o., Ribniška 31

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/544-34-47

 

42.   

INFOTEL
projektiranje, proizvodnja, trženje telekomunikacij

INFOTEL d.o.o., Brnčičeva 51

1000 Ljubljana

Maja Blažeka

Tel: 01/563-69-10

 

43.   

Intereuropa
logistični center, storitve

Intereuropa d.d.- filiala UPS,

Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Tel: 05/664-10-00

 

44.   

IR ELECTRONIC
distribucija el. komponent

IR electronic d.o.o., Ziherlova ul. 2 1000 Ljubljana

Tel: 01/283-56-03

 

45.   

Iskra Sistemi,

avtomatizacija procesov

Iskra Sistemi, Avtomat. proces. d.d.

Stegne21, 1000 Ljubljana

Tel: 01/513-10-00

 

46.   

Iskra Transmission
industrija sistemov, elektronike in zvez

Iskra Transmission, d.d., Stegne 11

1000 Ljubljana

Tel: 01/500-35-20

 

47.   

ISKRAEMECO
merjenje in upravljanje energije

ISKRAEMECO d.d., Savska loka 4

4000 Kranj

Tel: 04/206-40-00

 

48.   

ISKRATEL Electronics,

svetovanje, proizvodnja in storitve

ISKRATEL Electronics d.o.o.

Ljubljanska c. 24 a, 4000 Kranj

Tel:04/207-20-00

 

49.   

ISKRATEL,

telekomunikacijski sistemi

ISKRATEL d.o.o., Ljubljanska c. 24 a 4000 Kranj

Tel: 04/207-20-00

 

50.   

ISKRATELING
teleinformacijski sistemi in storitve

ISKRATELING d.o.o., Ljubljanska 24a 4000 Kranj

Tel: 04/207-62-76

 

51.   

IT 100
inženiring telekomunikacij

IT 100 d.o.o., Pod gradom 27

1351 Brezovica pri Ljubljani

Jože Štuflek

Tel: 01/36-57-250

 

52.   

Javna razsvetljava
omrežja

Javna razsvetljava d.d., Litijska c. 263 1000 Ljubljana

Marko Bizjak

Tel: 01/586-36-00

 

53.   

KOLEKTOR KOLING
inženiring, instalacije

KOLING d.o.o., Arkova ulica 43

5280 Idrija

Tel: 05/373-41-60

 

54.   

KRKA

(področje IKT)

KRKA , tovarna zdravil, d.d., NM,

Šentjernejska 6, 8501 Novo mesto

Tel: 07/393-18-00

 

55.   

KOMPAS

telekomunikacije

KOMPAS telekomunikacije d.o.o.

Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana

Tel: 01/530-31-10

 

56.   

KRON TELEKOM,

telekomunikacijski inženiring

KRON TELEKOM, d.o.o., Koroška c. 20 4000 Kranj

Tel: 04/280-04-50

 

57.   

LEK

področje IKT

 

LEK farmacevtska družba d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Borut Koller

Tel: 01/580-36-09

 

58.   

LE-TEHNIKA
proizvodnja in trgovina z elektrotehničnimi izdelki

LE-Tehnika d.o.o., Šuceva 27

4000 Kranj

Danijel Vindovič

Tel: 04/20-20-200

 

59.   

L-TEK,

izdelava-servis telefonskih in elektronskih naprav

L-TEK Radko Luzar s.p.,Obrtna cesta 18 8310 Šentjernej

Tel: 07/337-29-00

 

60.   

MAITIM Computers

MAITIM Computers d.o.o.,

Kamniška 39, 1241 Kamnik

Bojan Ivančič

Tel: 01/830-33-60

 

61.   

MAOP računalniški inženiring

MAOP računalniški inženiring d.o.o., Litijska 64, 1000 Ljubljana
Aljaž Prusnik
Tel: 01 /547-51-00

 

62.   

Markelj M.Telekomunikacije, s.p.

TK Markelj Marjan s.p., Tomšičeva 12 1370 Logatec

Tel: 01/750-94-50

samo za študente 1. letnika

63.   

MASTERPOINT,

razvoj in raziskave

MASTERPOINT d.o.o.,

Ulica Iga Grudna 15, 1000 Ljubljana

Tel: 01/420-20-70

 

64.   

Poslovni sistem Mercator

MERCATOR d.d. Dunajska 107,

1000 Ljubljana

Nataša Jelovčan, natasa.jelovcan@mercator.si

01/560-63-84

 

65.   

Metrel, merilna in regulacijska oprema

Metrel d.d., Ljubljanska cesta 77

1354 Horjul

Bojana Novljan

Tel: 01/755-83-57

Bojana.novljan@metrel.si

samo za študente 1. letnika

66.   

MIDES international

MIDES international d.o.o.,

Kapiteljska 9, 1000 Ljubljana

Jure Gerkeš; jure@mides.si

04/2791980

 

67.   

Ministrstvo za notranje zadeve

Policija

MNZ Štefanova 2, 1000 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54,

1000 Ljubljana

Alenka Krmel

Tel: 01/428-40-00

 

68.   

Ministrstvo za okolje in prostor,

Agencija RS za okolje

MOP-Agencija RS za okolje,

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/478-40-00

samo za študente 1. letnika

69.   

MONSADRIA

MONSADRIA d.o.o., Pot za Brdom 55 1000 Ljubljana

Dušica Pestotnik

Tel: 01/470-27-00

 

70.   

Naprave in oprema za TK omrežja

 

A.J.Kogoj d.o.o., Miren 122a

5291 Miren

Jože Kogoj

Tel: 05/30-54-417

 

71.   

NemoCom,

telekomunikacije inženiring

NemoCom d.o.o., Resslova ul. 7

8000 Novo mesto

Žiga Kralj

Tel: 07/371-95-99

 

72.   

NIL,

podatkovne komunikacije

NIL d.o.o., Tivolska cesta 48

1000 Ljubljana

Igor Živec

Tel: 01/474-65-00

 

73.   

OPTOKON 

OPTOKON d.o.o., Tržaška 215

1000 Ljubljana

Grohar Marko

Tel: 01/422-82-97

 

74.   

PANoptikUM,

optične komunikacije

PANoptikUM, d.o.o., Medvedova 12

1241 Kamnik

Roman Ložar

Tel: 01/831-90-60

 

75.   

PAP Informatika inženiring,

podjetje za proizvodnjo, inženiring in intelektualne storitve

PAP informatika inženiring d.o.o.

Čepelnikova ul.7, 1000 Ljubljana

Ivan Pureber

Tel: 01/500-46-04

 

76.   

PAP skupina tehnoprojekt

PAP skupina tehnoprojekt, d.o.o.

Kolarjeva 47, 1000 Ljubljana

 

77.   

Gradnja in vzdrževanje TK omrežij

Pirnat d.o.o.

Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana

Pirnatsp@siol.net

 

78.   

Plan.Net

Elektroinstalacije

UPS naprave

Fotovoltajika

Plan.Net, d.o.o.,

Kamnik pod Krimom 8B

1352 Preserje

Zdene@plan-net.si

 

79.   

PoLANs

Operater brezžičnih komunikacij

Polans d.o.o., Predmost 24,

4223 Poljane nad Škofjo loko

Ivan.galicic@polans.si

 

80.   

PRO,

Razvoj informacijskih sistemov

Davor Tavčar s.p., »PRO«, Puštal 33a 4220 Škofja Loka

Gsm: 040/727-729

 

81.   

PRO PLUS

Medijska hiša

 

PRO PLUS, d.o.o., Kranjčeva 26

15121 Ljubljana

Nataša Plementaš

01/ 589–33-10

Natasa.plementas@pop-tv.si

 

82.   

PRONET,

informacijski in komunikacijski sistemi, inženiring, storitve

PRONET, d.o.o., Medvedova 13

2000 Maribor

kadrovska služba

Tel: 02/229-66-00

 

83.   

PRPAR&CO,

podjetje za izgradnjo TK omrežja

PRPAR&CO d.o.o., Neubergerjeva 10 1000 Ljubljana

Miro Prpar

Gsm: 041/627-455

samo za študente 1. letnika

84.   

Radiotelevizija Slovenija

Medijska hiša.

Oddajniki in zveze

RTV Slovenija, Kolodvorska 2

1000 Ljubljana
Anja Saftič

Anja.saftic@rtvslo.si

 

85.   

R. inženiring

R.inženiring d.o.o., Jakovčeva ul. 40 1000 Ljubljana

 

86.   

Rožman telekomunikacije,

trgovina in storitve

ROŽMAN-telekomunikacije d.o.o.

Kolodvorska c. 53, 8340 Črnomelj

Branko Rožman

Tel: 07/356-73-30

 

87.   

RA-TV-VIDEO servis

Ivan Prešeren s.p., Litijska c. 12A

1000 Ljubljana

Tel: 540-10-00

 

88.   

RRC BT

Računalništvo in informatika

Telekomunikacije

RRC BT d.o.o.

Verovškova ul. 55, 1000 Ljubljana

Tel: 01/ 600-25-80

 

89.   

Servis in prodaja računalniške opreme

Viljem Maček s.p., Tomšičeva 13

1330 Kočevje

Tel: 01/895-35-12

samo za študente 1. letnika

90.   

SI. Mobil

SI. Mobil d.d. , Šmartinska 134b

1000 Ljubljana

Ana Brezovar

Gsm: 040/044-00-07
Ana.Brezovar@simobil.si

 

91.   

SINTAL

podjetje za varovanje, intervencije in storitve

SINTAL d.d., Litostrojska 38

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/513-00-00

 

92.   

SiOL

SiOL, d.o.o., Cigaletova 15

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/234-10-00

 

93.   

SIPRONIKA

SIPRONIKA d.o.o., Tržaška 2

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/421-52-50

 

94.   

Sistemi Shift

SHIFT integracije d.o.o., Tbilisijska c. 57B, 1000 Ljubljana

Karmen Velak

Tel: 01/242-71-60

 

95.   

Kabelski in mobilni

operater

Skyline, d.o.o.

Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

01/500 50 09

 

96.   

Telekomunikacijski  in krmilni sistemi

 

Slovenske železnice d.d.,

Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

Nadja Grželj

Nadja.grzelj@slo-zeleznice.si

samo za študente 1. letnika

97.   

SOCOMEC SICON UPS

SOCOMEC SICON d.o.o.

Savlje 89, 1000 Ljubljana

Vinko Božič, vinko.bozic@socomec.com

01/ 58-07-888

 

98.   

SRC.SI

SRC.SI d.o.o., Tržaška 116

1000 Ljubljana

Kadrovska služba

01/242-80-00

 

99.   

Rešitve iz področja internetnega marketinga, spletnih aplikacij, facebook aplikacij, mob. aplikacij

SMART AD, d.o.o., Parmova ulica 14 1000 Ljubljana

Tomaž Paškulin

info@smart-ad.si

 

100.           

SMART COM,

informacijski in komunikacijski sistemi

SMART COM d.o.o., Brnčičeva 45

1000 Ljubljana

Tel: 01/561-16-06

 

101.           

STRIP's

STRIP's d.o.o. , Kandrše 7

1252 Vače

Kadrovska služba

Tel: 03/567 07 70

 

102.           

Support&trade

Razvoj, svetovanje in implementacija IT rešitev

Support&trade d.o.o., Ob potoku 9

1295 Ivančna gorica

Tel: 01/ 430 25 30

 

103.           

Statistični urad RS

Statistični urad RS,

Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 01/241-64-00

 

104.           

digitalne telekomunikiacije, IoT

ŠC PET, Celjska ulica 16

1000 Ljubljana, VSŠ

prijave v referatu VSŠ (10 mest)

105.           

ŠPICA International,

sistemi za avtomatsko identifikacijo

ŠPICA International, d.o.o.

Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana

Tel: 01/568-08-00

 

106.           

T-2

T-2 d.o.o., Streliška c. 150

2000 Maribor

Kadrovska služba

Tel:059 002 224

 

107.           

Telefonija BIZJAN

Telefonija BIZJAN d.o.o.

Ul. Milana Majcna 17, 1000 Ljubljana

Tel: 01/300-57-70

samo za študente 1. letnika

108.           

Projektiranje, montaža in vzdrževanje kabelsko distribucijskih in kabelsko komunik. sistemov

TELEKOMINIKACIJE

Marjan Markelj, s.p.

Tomšičeva 12, 1370 Logatec

Tel: 051 621 365

Marjan.markelj@kabelnet.net

 

109.           

 

širokopasovne komunikacije in

mobilna telefonija

Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15

1000 Ljubljana

Biljana Joksimović, 01/234 1796

Biljana.joksimović@telekom.si
Leana Tomič, 031 336 806

Leana.tomic@telekom.si

 

110.           

 

Širokopasovne

Komunikacije in

mobilna telefonija

TELEMACH, d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 21,

1000 Ljubljana

Brigita Tavčar, 059-188-775
brigita.tavcar@telemach.si

 

111.           

TELins

TELins, Damjan Kenda s.p., Na hribih 1 5220 Tolmin

Tel: 05/38-11-059

samo za študente 1. letnika

112.           

Telekomunikacijske

storitve

Teleg-m, d.o.o.

Cesta v pečale 36, 1000 Ljubljana

Tanja.gazibaric@telegm.si

 

113.           

TELOS

Telos d.o.o., Seljakovo naselje 42

4000 Kranj

Tomaž Indihar

Gsm: 040/295-713

 

114.           

Tomaks informacijske rešitve

Tomaks d.o.o., Vir, Šubičeva 7

1230 Domžale

Tomaz@tomaks.si

 

115.           

Tonski studio in glasbene storitve

Jure Veljavec s.p., Begunje 104 A

4275 Begunje na Gorenjskem

Tel: 041-715-061

 

116.           

TIK Transformatorji

TIK Transformatorji, d.o.o.,

Srednja vas pri Kamniku 3c,

1241 Kamnik

Tel: 01/839-71-26

 

117.           

TRIVAL antene

TRIVAL ANTENE d.o.o.

Gorenjska cesta 25, 1234 Mengeš

Branko Dekleva; brane.dekleva@trivalantene.si

01/8314-396 

 

118.           

TIPRO KEYBOARDS

TIPRO KEYBOARDS  d.o.o.

Ljubljanska cesta 64, 1290 Grosuplje

Matej Križaj

Tel: 01/788-82-42

 

119.           

3AS

3AS d.o.o., Rusjanov trg 2

1000 Ljubljana

Saša Đenić

Tel: 01/546-26-59

 

120.           

audio video inženiring

TSE, d.o.o., Tržaška c. 126

1000 Ljubljana

kadrovska služba

Tel: 041/684-171

Ivo.kovse@tse.si

 

121.           

TUŠMOBIL

Mobilna telefonija

TUŠMOBIL d.o.o., Brnčičeva 49

1231 Lj-Črnuče

Tel: 01/600-20-20

 

122.           

USCOM d.o.o.

USCOM d.o.o., Polhov Gradec 93

1355 Polhov Gradec

Zorc Robert, info@uscom.si

01/200-60-40

 

123.           

USCOM telekomunikacije

USCOM d.o.o., PE Ljubljana

Tržaška c. 409, 1000 Ljubljana

Tel: 01/ 200 60 40

za študente 2. letnika – M8

124.           

VEL KABEL

VEL KABEL d.o.o., Selanova ul. 20

1000 Ljubljana

Tel: 01/561-56-66

 

125.           

VPK

VPK d.o.o., Kranjčeva 22

1000 Ljubljana

Roman Sedmak

Tel: 01/236-28-30

 

126.           

Zavod kabelska TV Medvode

Zavod kabelska TV Medvode

Cesta komandanta Staneta 12

1215 Medvode

Tel: 01/ 361 95 80
Iztok.pipan@TV-M.si

 

127.           

ŽITO

ŽITO, prehrambena industrija d.d.,

Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Tomaž Merc, tomaz.merc@zito.si

Tel: 031/ 818-646