SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Seznam DO - EKO


Seznam delovnih organizacij (DO), ki nudijo praktično izobraževanje študentom VSŠ - EKO.
(Dopolnjeno 2016) 

 

Študenti praviloma sami stopijo v kontakt s kadrovskimi službami teh organizacij. Kadrovske službe lahko same, ali v sodelovanju s šolo določijo, katere študente bodo vzele na praktično izobraževanje. V kolikor pri izbiri sodeluje šola, se upoštevajo naslednji kriteriji:

·   število opravljenih izpitov,

·   povprečje ocen opravljenih izpitov,

·   stalno prebivališče študenta,

·   posebne zahteve delodajalca /ročne spretnosti, komunikativnost…/


Št.

Naziv podjetja /zavoda/

Naslov podjetja/zavoda/

 

Kontaktna oseba

1.       

AC Intercar d.o.o.

Baragova 5

1000 Ljubljana

 

2.       

A-Cosmos, d.d.

Celovška 182
1000 Ljubljana

Jože Šolar

3.       

Adratic Zavarovalna družba d.d.

Ljubljanska cesta 3a

6000 Koper

PE Ljubljana, Dunajska 63, 1000 Ljubljana

4.       

Advanta d.o.o.

Stara cesta 7
1351 Brezovica pri Ljubljani

Jana Šturm

5.       

Aerodrom Ljubljana d.o.o.

Zg. Brnik 130.a 

4210 Brnik - aerodrom

 

6.       

AMZS d.d.

Dunajska 128

1000 Ljubljana

 

7.       

AS Domžale Moto center d.o.o.

Blatnica 3a

1236 Trzin

Zdenka Serše Brajčič

01 7226 235

8.       

Atila d.o.o.

Ješetova 5

1230 Domžale

Bojan Štiftar

041 985 270

9.       

Avto center Lovše d.o.o.

Jarška cesta 11

1230  Domžale

Maja Jeras

01 7299 000

10.   

Avto center Šubelj d.o.o.

Preserska 11

1235 Radomlje

Aleš Šubelj

01 7240 140

11.   

Banka Sparkasse d.d.

Cesta v kleče 15
1000 Ljubljana

Peter Špindler

 01 5832 313

12.   

BSH Hišni aparati d.o.o.

Savinjska cesta 30

3331 Nazarje

Aljaž Sečnjak

03 8398 479

13.   

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Prešernova c. 10

1000 Ljubljana

Janja Kolenc

01 2417 107

14.   

CDI Univerzum

Grošljeva 4
1000 Ljubljana

Lidija Borštnar

01 583 92 70

15.   

Časnik Finance d.o.o.

Bleiweisova c. 30

1000 Ljubljana

Miha Eržen

01 3091 456

16.   

Cosmos d.o.o.

Ljubljanska cesta 80

1230 Domžale

Janez Ocvirk

01 7213 018

17.   

Dom starejših občanov Bežigrad

Komanova ulica 1

1000 Ljubljana

Darinka Štingel

18.   

Dom upokojencev Franc Salamon

Kolonija 1. maja 21

1420 Trbovlje

Danica Hren

03 5653 300

19.   

Domel d.o.o.

Otoki 21

4228 Železniki

 

20.   

DPD d.o.o.

Celovška c. 492
1000 Ljubljana

Janja Jevšnik

21.   

Elcond Ingeniring d.o.o.

Celovška cesta 150
1000 Ljubljana

Nadja Šalamun

22.   

Elektro Ljubljana d.d.

Slovenska cesta 58

1000 Ljubljana

Alenka Pretnar

23.   

Elkos Informatika d.o.o.

Savlje 89

1000 Ljubljana

Darko Petrič

01 5807 810

24.   

EPPS elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o.

Stegne 13 a

1000 Ljubljana

 

25.   

Fascikel d.o.o.

Vojkova 63

1000 Ljubljana

Zdenka Lenič

041 732 264

26.   

Glotta nova d.o.o.

Poljanska cesta 95

1000 Ljubljana

Jelica Pegan Štemberger

01 5200 671

27.   

Gorenje d.d., Velenje

Partizanska 12

3320 Velenje

28.   

Gorenjska banka d.d. Kranj

Bleiwesova cesta 1

4000 Kranj

04 2084 000

Jasna Mayer, Nada Nastran

29.   

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13
1000 Ljubljana

30.   

Goya – CO, d.o.o.

Šmartinska c. 102
1000 Ljubljana

Jana Por

31.   

Grand hotel Union d.d.

Miklošičeva 1

1000 Ljubljana

Erika Skubic

01 3081 586

32.   

Hajp d.o.o.

Pot na Labar 29
1000 Ljubljana

Primož Horvat

041 779 914

33.   

Harvest d.o.o.

Dunajska cesta 188

1000 Ljubljana

Tomi Oražem

01 5691 236

34.   

Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65

1230 Domžale

Bojana Kopitar

01 7224 104

35.   

Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

Letališka 17

1000 Ljubljana

Marija Kostevc

01 5203 265

36.   

Hiša nepremičnine 1 d.o.o.

Tržaška c. 134

1000 Ljubljana

Igor Šinkovec

01 2563 750

37.   

Ilirika d.d. Ljubljana

Slovenska cesta 54 A

1000 Ljubljana

Katarina Hegler

Katarina.Hegler@ilirika.si

38.   

IMP Promont klima d.o.o.

Pot k sejmišču 30

1231 Ljubljana Črnuče

Mirko Pavčič

01 5631 363

39.   

Inštitut Jožef Štefan

Jamova 39

1000 Ljubljana

 

40.   

Interagent d.o.o.

Vojkovo nabrežje 30

6000 Koper

Sandi Križman

05 6641 617

41.   

Iris d.o.o., Mednarodna trgovina

Cesta v Gorice 8

1000 Ljubljana

Mitja Dovič

01 2006 650

42.   

Iskra d.d.

Stegne  21

1000 Ljubljana

Valter Benčič

041 388 797

43.   

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Mateja Ribič

01 4341 080

44.   

Kobal Transporti d.o.o.

Trtnikova 11
1260 Ljubljana-Polje

Jasmin ćoralić

45.   

Kovinc ključavničarstvo d.o.o.

Lahovče 87
4207 Cerklje na Gorenjskem

Damjan Žvelc

04 2816 500

46.   

KSP Litija, d.o.o.

Ponoviška c. 15
1270 Litija

Marjeta Vrhovec

47.   

Lafarge cement  d.d.

Kolodvorska cesta 5

1420 Trbovlje

Špela Malovrh

48.   

Lek farmacevtska družba d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

 

49.   

Letras d.o.o.

Trubarjeva 44
1000 Ljubljana

 

50.   

Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Celovška cesta 160

1000 Ljubljana

Dragica Skok

51.   

LTH Castings, ulitki d.o.o.

Vincarje 2

4220 Škofja Loka

Maja Samec

01 5001 962

52.   

Medija d.o.o.,

Ljubljanska c. 12
1236 Trzin

Miloš Umek

53.   

Mercator d.d.

Maximarket

Trg republike 1

1000 Ljubljana

Nada Hren

01 4766 870

54.   

Mercator d.d.

Dunajska 107

1000 Ljubljana

 

55.   

Mestna knjižnica Ljubljana

Kersnikova 2

1000 Ljubljana

56.   

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

57.   

MFC.2 d.o.o.

Litostrojska 44 b

1000 Ljubljana

Aleš Cvetrežnik

01 5135 0545

58.   

Midea d.o.o.

Reška cesta 15

1330 Kočevje

 

59.   

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Urška Zadravec

60.   

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2

1000 Ljubljana

 

61.   

Ministrstvo za pravosodje

Zupančičeva 3

1000 Ljubljana

62.   

MZG d.o.o.

Ob Grosupeljščici 5
1290 Grosuplje

Mateja Zupančič

63.   

Občina Domžale

Ljubljanska 69

1230 Domžale

Mihaela Mekše

01 7227 100

64.   

Občina Ivančna Gorica

Sokolska ul. 8
1295 Ivančna Gorica

Tatjana Markelj

65.   

Oblak commerce d.o.o.

Tržaška 80 a

1370 Logatec

Igor Spolnik

051 313 280

66.   

RKS - območno združenje Ljubljana

Tržaška 132

1000 Ljubljana

Ema Verbnik

01 4253 419

67.   

Osnovna šola Spodnja Šiška

Gasilska 17

1000 Ljubljana

Meta Janež

01 5057 447

68.   

Osnovna šola Dob

Šolska ulica 7

1233 Dob

 

Saša Horvat

01 7240 180

horvat.sasa@guest.arnes.si

69.   

PAN – JAN d.o.o.

Obrtniška 33

8210 Trebnje

Roman Prijatelj

041 649 264

70.   

Parnad d.o.o.

Cesta  Gorice 33
1000, Ljubljana

Alenka Hočevar

01 20 04 817

71.   

Petrol d.d., Ljubljana

Dunajska 50

1000 Ljubljana

Alena Černe

01 4714 281

72.   

Pošta Slovenije d.o.o.

Slomškov trg 10

2000 Maribor

 

Ljerka Podhostnik

02 4492 519

ljerka.podhostnik@posta.si

73.   

Predilnica Litija  d.d.

Kidričeva 1

1270 Litija

 

74.   

Prigo, d.o.o.

Podpeška c. 10
1351 Brezovica

Ines Sojer

75.   

Rikol d.o.o.

Brnčičeva 13

1000 Ljubljana

Branka Korošec

01 5631 489

76.   

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Trg revolucije 12

1240 Trbovlje

 

77.   

RTV Ljubljana

Kolodvorska ulica 2

1000 Ljubljana

Mateja Perhavec

01 4753 957

78.   

SI mobil d.d.

Šmartinska 134 b

1000 Ljubljana

Ksenija Hudomal

040 440 182

79.   

SKB banka d.d.

SKB banka d.d., Ajdovščina 4

1000 Ljubljana

051 309 677

gregor.pleskovic@skb.si

80.   

Slovenske železnice d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Nadja Grželj

01 29 14 512

81.   

Slovensko zavarovalno združenje

Železna cesta 14

1000 Ljubljana

01 3009 390

82.   

Sodexo d.o.o.

Tehnološki park 22 A

1000 Ljubljana

 

83.   

Spekter d.o.o.

Letališka 16
1000 Ljubljana

Igor Božinoski

84.   

STO-SAN, storitve d.o.o.,

Preglov trg 1

1000 Ljubljana

Sandra Majstorović

85.   

SPAR Slovenija d.o.o.

Letališka 26

1000 Ljubljana

 

86.   

Telekom Slovenije d.d.

 

Cigaletova 15

1000 Ljubljana

Darja Premk

87.   

Tolea d.o.o.

Robova 6
1360 Vrhnika

Tomaž Hadalin

88.   

Tosama  d.d.

Šaranovičeva cesta 35

1230 Domžale

Martina Logar

89.   

TSL d.o.o.

Brniška cesta 61

1217 Vodice

Helena Ščap

01 8345 240

90.   

Wiener Stadtische Zavarovalnica

Masarykova cesta 14

1000 Ljubljana

Karin Tramte

01 3001 701

91.   

Zavarovalnica Sava d.d.

Cankarjeva 3

2000 Maribor

Nina Poljanec

02 2332 251

92.   

Zavarovalnica Triglav d.d.

Miklošičeva 19

1000 Ljubljana

Petra Poljanšek

93.   

Zavod RS za zaposlovanje

Rožna dolina, cesta IX 6

1000 Ljubljana

Roman Cvetko, Vesna Škarja

01 2424 100

94.   

Žima d.d.

Ulica Mirka Vadnova 6

4000 Kranj