SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Prijave za vpis


NAVODILA V ZVEZI S PRIJAVO IN VPISOM 


Kako se prijavim?
Kandidati ki se nameravajo vpisati v prvi letnik višjega strokovnega izobraževanja, se morajo v času od 12. februarja do 18. marca 2019 prijaviti na razpis preko spletnih strani višješolske prijavne službe.
Vstopna stran VSŠ prijavne službe

Podrobna navodila v zvezi s prijavo so objavljena v Razpisu za vpis (2019/20)

PRIPOROČILO ŠOLE

- za vpis v študijski program TELEKOMUNIKACIJE
Vpis priporočamo tistim maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije, oziroma tehnične gimnazije ali strojništva.
- za vpis v študijski program EKONOMIST
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo, ali ustrezno drugo smer.

VPIS
Izbrane kandidate (prvi rok prijave) bomo vpisovali do 21. 8. 2019.
Izbrane kandidate (drugi rok prijave) bomo vpisovali po 23. 9. 2019.
Na še prosta mesta (redni študij) bomo vpisovali do 1. 10. 2019.
Na prosta vpisna mesta (izredni študij) bomo vpisovali do 30. 10. 2019.