SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS
Samostojno učenje, e-gradiva

SAMOSTOJNO UČENJE IN RAZISKOVANJE
e-Osnove elektrotehnike (OET 1)
e-Elektrotehnika plus
e-gradiva za računalništvo in informatiko
e-gradiva za predmet Informatika
e-gradivo satelitske komunikacije
e-gradiva za predmet Računalniški sistemi in omrežja
e-računalništvo/Osnove programiranja/
e-računalništvo/Upravljanje s programirljivimi napravami/
e-gradiva/Upravljanje s programirljivimi napravami/

e-omrežja/kabli, brezžična, ostalo/

e-telekomunikacije /ŠIO v Sloveniji in rešitve/
e-PREDAVANJA/VIDEO ZAPISI /RAZNO/

Cisco - Wireless LAN Controller Configuraion Guide

TKO 1 (Anžič)
TKO 1 (Vindiš)  

 PTJ (Vidmar)
Ponavljanje/VAJE(1), 2015-16 
PTJ(10%), Cover letter in CVTemplate-europass
EKN (Povše) 
igra: INFLACIJSKI OTOK in ECONOMIA
obvezni članki za pristop k izpitu, december 2013
Abanka-družinska bilanca, 2014
Finančno načrtovanje, 2014
TME(Pevec)
Transportni menedžment, predavanja (2014/15) 

TBP (vsebina predavanj)
TBP, Rihter(1), 16-17
TBP, Rihter(2), 16-17
TBP, Rihter(3), 16-17
TBP, Rihter(4), 16-17
TBP, Rihter(5), 16-17 
TBP, Rihter(6), 16-17 
TBP, Rihter(7), 16-17
TBP, Rihter(8), 16-17
TBP, Rihter(9), 16-17
TBP, Rihter(10), 16-17

TBP (Kramar, Temelji bančnega poslovanja, 16-17)
TBP, Kodeks etičnega ravnanja bančnih uslužbencev, 2016
TBP, Merila za etično odločanje, 2016
TBP, Zakon o bančništvu, 2016
Revija OSEBNO (kaj morate vedeti...), 2016
TBP, Zlata pravila varovanja informacij
TBP, Jamstvo za vloge - letak, 2011) 

UFT(vsebina predavanj)
UFT (Rihter, 15-16), UVOD v finančne trge in institucije
UFT (Rihter, 15-16), Finančni trg, kapitalski trg, denarni trg in povezave 
UFT (Rihter, 15-16), Nepremičninski trg
UFT (Rihtar, 15-16), Bančna tveganja, BASEL in regul. bančnega sistema
UFT (Rihter, 15-16), Finančni instrumenti
UFT (Rihter, 15-16), Mednarodni finančni in devizni tečaji
UFT (Rihter, 15-16), Osebne finance in davki
UFT (Rihter, 15-16), Borze
UFT (Rihter, 15-16), Pokojninski sistemi in pokojninsko varčevanje
UFT (Rihter, 15-16), Zavarovalnice in AZN
UFT (Rihter, 15-16), Investicijski skladi
UFT (Rihter, 15-16), Trženje vzajemnih skladov
UFT (Rihter,15-16), Finančne institucije
UFT (Rihter, 15-16), Nakupi prodaje podjetij
UFT (Rihter, 15-16), Prevzemi po Zpre-1
UFT (Švajger, 15-16), Investicijsko bančništvo

UFT (Švajger, 15-16), Obveznice
UFT (Švajger, 15-16), Trg delnic

UFT (Švajger, 15-16), Izdaja obveznic za potrebe financiranja
UFT (Rihter, 14-15), Prepovedana ravnanja, zlorabe trga, fin. instrumentov 

UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (1)
UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (2)
UFT (Pangršič, 13-14), Trg delnic (naloge)
UFT (Švajger, 13-14), Oblikovanje obrestnih mer

UFT Zakon o trgu finančnih instrumetov (2014)
UFT Zgodovina borze in borzni indeksi, 2014
UFT Neto vrednost premoženja (vaje 2)
UFT Trg delnic (vaje z rešitvami)