SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Cenik storitev


CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE 

Vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI

Izvajanje praktičnega izobraževanja

IoT

Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 6 obrokov)

900,00

Če je plačnik delovna organizacija 
(DDV je vključen)

1600,00

Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno

S študentom se sklene pogodba za praktično izobraževanje. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku!

PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).