SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Primeri pisnih izpitov in nabor možnih izpitnih vprašanj


PRIMERI PISNIH IZPITOV IN NABOR MOŽNIH IZPITNIH VPRAŠANJ - TELEKOMUNIKACIJE
MST, Ritoša, (izpit, sept.2019)
MST, Ritoša, (izpit, maj 2019)
MST, Ritoša, (delni, april 2019)
MST, Ritoša, (delni, januar 2019)
MST, Ritoša, (izpit, september 2018)
MST, Ritoša, (izpit, junij 2018)
MST, Ritoša, (izpit, maj 2018)
MST, Ritoša, (2. delni, april 2018)
MST, Ritoša, (1.delni, januar 2018 
MST, Ritoša, (izpit, avgust 2017)
MST, Ritoša, (izpit, junij 2017)
MST, Ritosa, (2. delni, april 2017)
MST, Ritoša, (1. delni, januar 2017)
MST, Ritoša, (izpit, 5.9.16)
MST, Ritoša, (izpit, junij 2016)
MST, Ritoša, (izpit, maj 2016)
MST, Ritoša (2. delni, rešitve nalog, april 2016)
MST, Ritoša (1. delni, rešitve nalog, januar 2016)
MST, Ritoša (Primeri nalog z rešitvami, 14/15) 

AVS, Pavlin/Željko (vprašanja za 1. del izpita, 14-15)
AVS, Pavlin/Željko/Bukovec (vprašanja za 2. del izpita, 14-15)
MMT, Pavlin (vprašanja za 2. delni izpit, 13/14)
MMT, Pavlin (vprašanja za 2. delni izpit , 12/13
MMT, Bukovec (vprašanja za 3. delni izpit, 11/12)


EKS, Pavlin (vprašanja za 3. del izpita, 14/15)

VDO, Ring (prostovoljni TEST, nov. 2018)

PRIMERI PISNIH IZPITOV IN NABOR MOŽNIH IZPITNIH VPRAŠANJ - EKONOMIST
OPF, Povše, primeri izpitnih vprašanj, 2017
TBP, Rihter, vprašanja za ponavljanje, 2016
TBP, Rihter, vprašanja za ponavljanje, 2015
TBP, Kramar (nabor možnih vprašanj za izpit, 11-12)
UFT, Rihter (nabor možnih vprašanj za izpi, 15-16)
UFT, Rihter (nabor možnih vprašanj za izpi, 14-15)

TME, Pevec (nabor možnih vprašanj za 2. delni, 15-16)
TME, Pevec (nabor možnih vprašanj za 1. delni, 14-15)

OSZ, Cebek (nabor možnih vprašanj za izpit, 14-15)

PPR, Zavrl (vprašanja za 2. kokokvij, 12/13) 
PPR, Zavrl (vprašanja za 1. delni izpit, 10/11 )
PPR, Zavrl (vprašanja za 2. delni izpit, 10/11)