SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

CENIK storitev


CENIK ŠOLNINE ZA IZOBRAŽEVANJE SAP-ERP

Vse cene so navedene v EUR.

ŠTUDENTI IZREDNEGA ŠTUDIJA,
DIPLOMANTI in OSTALI

Izvajanje modulov:

M1

M2

Šolnina za samoplačnike
(možnost plačila na 3 obroke)

360,00

360,00

Če je plačnik delovna organizacija 
(DDV je vključen)

720,00

720,00

Za študente rednega študija (s statusom) je izobraževanje brezplačno

S študentom se sklene pogodba za posamezni modul. Študent se obveže obiskovati predavanja/vaje z najmanj 70% prisotnostjo, v nasprotnem primeru plača znesek šolnine po veljavnem ceniku! 


PLAČILA: Če je plačnik šolnine delovna organizacija, se šolnina plača v enkratnem znesku (brez popusta). Samoplačnik se lahko odloči za plačilo v enkratnem znesku (5% popusta).