Ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika

Študent 1. letnika rednega študija, lahko letnik ponavlja, če je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v skupnem obsegu najmanj 20 KT.

Študent 2. letnika lahko letnik ponavlja, če ima opravljene izpitne obveznosti po programu za 2. letnik v skupnem obsegu najmanj 20 KT.

Študent rednega študija lahko ponovno obiskuje prvi ali drugi letnik, kadar ima za to upravičene razloge: starševstvo, težka bolezen, daljša hospitalizacija, drugo. To je obvezna priloga k Vlogi za vpis.

Vlogo za ponavljanje ali ponovno obiskovanje (Obr. VSS-V-21) je potrebno oddati v referat VSŠ, oziroma študijski komisiji VSŠ, najkasneje do 29. 9. tekočega leta.

Vpis v nadaljnje izobraževanje (brez statusa)

Vpis (brez statusa) lahko koristijo študenti rednega študija, ki niso dosegli pogojev za vpis v višji letnik in nimajo pogojev za ponavljanje, ali ponovno obiskovanje letnika.
Manjkajoči izpiti in druge obveznosti se lahko opravljajo na podlagi plačanih storitev, po veljavnem ceniku VSŠ za študente brez statusa.

Vlogo (obr. VSS-V-22) je potrebno oddati v referat VSŠ vsako študijsko leto, oz. do diplomiranja študenta.