Študente še enkrat opozarjamo, da se bliža zaključek predavanj/vaj na šoli in približuje se čas za opravljanje praktičnega izobraževanja v DO.

Še vedno aktualne ponudbe za praktično izobraževanje so objavljene na spletni strani VSŠ pod PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE, ostale možnosti za kontaktiranje podjetij, pa so objavljene pod zavihkom:

DO za Telekomunikacije in DO za Ekonomist.. Seveda pa si lahko poiščete praktično izobraževanje tudi pri drugih DO.
Pozanimajte se, pridobite IZJAVE podjetij za PRI in v šoli vam bomo pripravili pogodbe za PRI.

Za študente TK – organizirano izobraževanje na RTV SLO je predvideno od 9.5. do 15.7.. Zainteresirani se prijavite direktno v referatu VSŠ, ali pri ravnatelju VSŠ.

Srečno, referat VSŠ