Študente 1. letnikov rednega in izrednega študija obveščamo, da so prispele študentske izkaznice, ki so pomemben identifikacijski dokument. Študentske izkaznice  bo možno prevzeti v mesecu novembru od ponedeljka 8.11. 2021 do torka, 30.11.2021 v času uradnih ur referata, ki so objavljene na spletni strani Višje strokovne šole.

Za tiste študente, ki so prinesli Obrazec za izdelavo naknadno, študentske izkaznice še niso pripravljene.