Dopolnitev hišnega reda ŠC PET.

Slikovni prikaz samotestiranja.

Evidenčni list samotestiranje (novo).

Kot dokazilo šteje tudi negativen HAG test, ki ste ga opravili pri zunanjem pooblaščenem izvajalcu, vendar izvid ne sme biti starejši od 48 ur ali negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Morate pa upoštevati, da so na šoli samotestiranja organizirana ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Za vstop v prostore ŠC PET morate imeti to dokazilo pri sebi v fizični obliki, sms NI dovolj. Svoj status (PCT) boste dokazovali pooblaščeni osebi skupaj z osebnim dokumentom.

Hvala, ker z spoštovanjem ukrepov prispevate k temu, da šole ostajajo odprte in se javno življenje ne ustavi.