Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, je Vlada Republike Slovenije z odlokom določila začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju in način preverjanja njihovega izpolnjevanja. Odlok je začel veljati z dne 6. 9. 2021.

Pogoj za vstop v prostore šole je PCT. Upoštevati je potrebno HIŠNI red ŠC PET.