Samotestiranje študentov, ki niso cepljeni, ali niso prebolevniki (povzeto iz odloka).

S samotestiranjem študent izpolnjuje enega od pogojev PCT in zadošča za vstop v prostore ŠC PET. Kot dokazilo pošlje študent
Evidenčni list na e-naslov: corona.vss@scpet.si .

Rezultat samotestiranja je veljaven 1 teden. Evidenčni list študent dopolnjuje in dosledno pošilja na zgornji naslov v času študijskih obveznosti na Višji strokovni šoli.

Cepljeni študenti ali prebolevniki pošljejo izpolnjeno Izjavo na corona.vss@scpet.si le enkrat.