Objavljamo evidenco študentov ki so /opravili/delno opravili /niso opravili/ obveznosti iz LAB vaj, ki so sestavina predmetov GTK, PKS in TKOI.

Kot je razvidno iz priloge Rezultati LAB vaj (GP in TKOI)_2023-24, bo možno manjkajoče sklope vaj nadomestiti v prihodnjem študijskem letu (24/25).