Radioamatersko mednarodno dovoljenje CEPT, izdano s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), omogoča navezovanje dvosmernih radijskih stikov z  radijskimi postajami v velikem številu držav. Gre za dejavnost, ki je namenjena medsebojnemu komuniciranju, tehničnem raziskovanju in samoizobraževanju, hkrati pa deluje podporno tudi v okviru civilne zaščite, ko običajni sistemi za komunikacijo odpovedo.

 

Petdeseturno usposabljanje »Tečaj za radioamaterje operaterje« bo izvedeno v okviru projekta Munera3, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in bo za udeležence brezplačno. Pogoj za vključitev v usposabljanje je, da ima udeleženec urejen status zaposlene osebe, samostojnega podjetnika ali status kmeta.

 

Z usposabljanjem začnemo 13. septembra ter zaključimo 31. oktobra 2022.  Potekalo bo dvakrat tedensko, vsak torek in četrtek, v prostorih Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16.  Minimalno število udeležencev je petnajst.

 

Vaše prijave pošljite na natasa.ipavec@scpet.si ali pokličite na 01/ 2342 458.

 

Vabljeni!