Študenti, ki nimajo pogojev za ponavljanje, napredovanje v višji letnik oz. so to že izkoristili, lahko manjkajoče izpitne obveznosti opravljajo na podlagi predhodnega vpisa brez statusa.

Na e-naslov: vss@scpet.si je potrebno poslati vlogo in dokazilo o plačilu vpisnine za redni ali izredni študij:

Študenti brez statusa imajo pravico do obiskovanja predavanj, vaj, vstopa v e-učilnice, plačujejo pa  izpite po veljavnem ceniku VSŠ.