Študente obveščamo, da so navodila v zvezi z vpisom v drugi letnik, ponavljanjem ali ponovnim obiskovanjem letnika objavljena na spletnih straneh višje šole pod PROGRAMI in VPIS / Vloge za vpis, napredovanje.

Pri vpisu v 2. letnik (redni) in 2. leto (izredni), se študent odloči za smer (Ekonomist) oziroma modul (Telekomunikacije), ki ga bo obiskoval v 2. letniku.

………………………………………………………………………….

EKONOMIST (ob vpisu v 2. letnik, študent izbere eno od 3. možnih smeri):


1. Smer ZAVAROVALNIŠTVO

Splošni cilji:
Študent se seznani z organizacijo zavarovalništva, dejavnostjo kot nujnost sodobne družbe, spozna temeljne produkte s področja zavarovalništva in aplikacijo le-tega v praksi.

Student se usposobi:

 • se usposobi za analiziranje, načrtovanje in organiziranje zavarovalnih produktov,
 • kontroliranje poslovnega procesa organizacijske enote in terenske mreže,
 • zavarovancem korektno in strokovno predstaviti zavarovalnico in vse zavarovalne produkte,
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje vseh navodil in delovnih postopkov,
 • nudi strokovno pomoč tako pri sklepanju zahtevnejših zavarovanj kot pri reševanju vseh vrst škodnih primerov, ki nastanejo pri teh zavarovanjih,
 • se usposobi za izvajanje postopkov za pripravo in obdelavo ponudb in postopke vodenja portfelja sklenjenih osebnih zavarovanj,
 • usposobi se za samostojno obravnavo zavarovalnih primerov in izvajanje postopkov v zvezi z delovnimi procesi na področju poprodajnih servisov,
 • spremljanja zakonodajo in svetuje stranki najprimernejšo vrsto osebnih zavarovanj,
 • se usposobi za izvajanje postopkov, pripravo ponudb in obdelavo sklenjenih zavarovanj s področja premoženjskih zavarovanj,
 • se usposobi za samostojno obravnavo zavarovalnega primera s stališča vpliva ravnanja zavarovanca na nastanek škode, vključno z ukrepi za zmanjšanje nevarnosti,
 • pridobi vsa temeljna znanja za opravljanje licenc za zastopnika zavarovanj.

Zaposlitvene možnosti:
Ponudniki zavarovalnih storitev – zavarovalnice, druga podjetja in samostojni podjetniki. 

 1. Koordinator za zavarovalniške storitve (izdelava zavarovalnih polic, organizacija in priprava obnove zavarovanj, spremljanje in analiziranje trga zavarovalniške dejavnosti, priprava poročil o doseženih planih, interno spremljanje rezultatov in predlogi za čim boljšo komercialno učinkovitost, sodelovanje z marketinškim koordinatorjem, izobraževanje in animacija prodajalcev.
 2. Zavarovalni zastopnik – VEČ..
 3. Zavarovalniški ocenjevalec – VEČ..

itd.


2. Smer POSLOVNA LOGISTIKA

Splošni cilji:
Študent se seznani z organizacijo logistične funkcije v proizvodnih in trgovinskih podjetjih, organizacijo logističnih podjetij, se usposobi za izvajanje posameznih aktivnosti oskrbnih verig in transportnih storitev.

Student se usposobi:

 • razumeti pomen celovitega obvladovanja procesov oskrbovalnih verig,
 • organizirati in izvajati posamezne aktivnosti oskrbnih verig,
 • načrtovati, spremljati in nadzirati oskrbovalne verige v poslovnih sistemih,
 • opredeliti, spremljati in uporabljati informacijsko podporo v logistiki,
 • uporabiti informacijske komunikacijske tehnologije v mednarodnem poslovnem okolju,
 • uporabljati tarife pri določanju voznin, prevoznin in stranskih storitev v cestnem, železniškem in letalskem prometu,
 • izbrati optimalni način transporta, in organiziranje,
 • izvajati in nadzirati administrativno tehničnih del transportnih storitev,
 • narediti analize za uporabo outsourcinga v logistiki,
 • sprejemati poslovne odločitve o optimalnih zalogah in naročilih materiala in trgovskega blaga,
 • uporabiti različne metode optimiziranja skladiščenja,
 • izvajati varnostne ukrepe v logističnih podsistemih (skladišča, notranji transport),
 • razvrščati in identificirati storitve po različnih klasifikacijskih merilih,
 • ravnati z embalažo in embalažnimi materiali.

Zaposlitvene možnosti:
Podjetja ki se ukvarjajo z logistiko in logističnimi storitvami.

 

3. Smer BANČNIŠTVO

Splošni cilji:
Študent se seznani z delom na področju bančništva, s poudarkom na natančnosti, komunikaciji in organizaciji, spozna temeljne produkte s področja bančništva in financ in aplikacijo le-tega v praksi.

Študent se usposobi:

 • za opravljanje delo v banki, razume vlogo in pomen svojega dela,
 • za opravljanje osnovnih bančnih transakcij,
 • za vodenje in organiziranje blagajniškega in trezorskega poslovanja,
 • uporabljati sodobne tehnologije, se pisno in ustno sporazumevati in reševati probleme,
 • pozna računovodske pojme in izvajanje knjiženje poslovnih dogodkov,
 • pozna denarno poslovanje z vsebinskega vidika,
 • pozna tehnološke predpise in postopke pri opravljanju denarnih storitev,
 • pozna vlogo in pomen delovanja finančnega trga in institucij,
 • pozna vlogo in specifike finančnih trgov, finančnih institucij in finančnih instrumentov,
 • seznani se s ponudbo in povpraševanjem na finančnih trgih in vplivi, ki uravnavajo trg denarja, trg kapitala in denarne akumulacije,
 • razume spremembe na finančnem trgu in prepoznava vplive, ki uravnavajo denarne tokove in finančni trg,
 • zna uvajati in presojati kakovost v organizacijah ter pripravljati dokumente kakovosti,
 • razvrščati in identificirati storitve po različnih klasifikacijskih merilih.

Zaposlitvene možnosti:
Bančni sektor, Ponudniki bančnih in sorodnih storitev.

 1. Skrbnik podjetnikov v poslovni mreži (pridobivanje novih strank, oblikovanje dolgoročnih poslovnih odnosov z obstoječimi strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov in storitev, aktivna prodaja bančnih produktov in storitev obstoječim in potencialnim strankam na področju samostojnega podjetništva, zasebnikov, mikro in malih podjetij ter fizičnim osebam (sinergija s poslovalnicami), oblikovanje ponudb, glede na ugotovljene potrebe strank in sklepanje poslov s strankami, priprava predlogov za financiranje, spremljava poslovanja stranke in gospodarskega okolja v katerem stranka deluje ter analizira gibanja finančnega in tržnega položaja stranke, spremljava izvrševanja pogodbenih obveznosti stranke in pravočasno ukrepanje, druge naloge po navodilih nadrejenega.
   Itd.
  …………………………………………………………

TELEKOMUNIKACIJE (ob vpisu v 2. letnik, študent izbere enega od 3. modulov):

 

1. modul  M6 (MULTIMEDIJSKI SISTEMI)

Študent pridobi specifične kompetence za opravljanje del:
– nadzorovanje in analiziranje prenosa slike in zvoka po telekomunikacijskih omrežjih,
– načrtovanje produkcijske tehnološke verige,
– načrtovanje povezovanja video in avdio naprav za doseganje predpisane tehnične kvalitete slike in zvoka,
– načrtovanje tehnične kvalitete slike in zvoka, ocenjevanje akustike prostora in analiziranje na podlagi meritev,
– rokovanje z merilno opremo in izbira primernih testnih signalov pri meritvah parametrov, ki določajo kvaliteto slike in zvoka,
– analiziranje in ocenjevanje oblike video in avdio signala in določanje uporabnosti,
– optimiziranje tehnološke verige glede na tehnične zahteve in karakteristike video naprav,
– optimiziranje nakupa video in avdio naprav glede na njihovo ceno in tehnične karakteristike,
– upravljanje in vzdrževanje A/V naprav in spremljanje razvoja na tem področju,
– diagnosticiranje in odpravljanje napak v povezovanju video in avdio naprav,
– spremljanje razvoja multimedijskih sistemov in storitev.

Zaposlitvene možnosti:
Radijske in TV hiše, kulturni domovi (CD), gledališča, podjetja, ki se ukvarjajo z A/V produkcijo, itd.. 

 

2. modul  M7 (ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE)

Študent pridobi specifične kompetence za opravljanje del:
– načrtovanje, realizacija in upravljanje širokopasovnih omrežij,
– sodelovanje z načrtovalci in uporabniki sodobnih informacijskih tehnologij in omrežij,
– poznavanje instalacijske opreme na terenu in svetovanje uporabniku.
– vzdrževanje in nadzor omrežnih naprav ter kabelske infrastrukture,
– poznavanje postopkov za odpravljanje napak,
– diagnosticiranje in odpravljanje napak na širokopasovnih omrežjih,
– analiziranje zahtev uporabnikov in zmožnosti uporabne tehnologije,
– načrtovanje ustrezne terminalne opreme za posamezne tipe aplikacij oziroma storitev,
– organiziranje in izvajanje postopkov za vključevanje in vzdrževanje terminalne opreme,
– diagnosticiranje in odpravljanje napak pri vključevanju naprav in delovanju elektronskih komunikacij,
– merjenje in analiziranje parametrov dostopovnih omrežij,
– merjenje in testiranje naprav in storitev,
– spremljanje razvoja na tem področju.

Zaposlitvene možnosti:
Podjetja, ki so ponudniki telekomunikacijskih storitev, podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem TK omrežij, podjetja, ki potrebujejo serviserje in vzdrževalce TK omrežij, opreme in naprav, itd..

 

3. modul  M8 (TRŽENJE IN PRODAJA)

Študent pridobi specifične kompetence za opravljanje del:
– identificiranje pomembnih tržnih dogodkov in zbiranje razpoložljivih informacije v vseh oblikah,
– pripravljanje zaključkov na podlagi analiz, uporabljanje metod za spremljanje trga in konkurence,
– določanje ciljev trga in prilagajanje elementov trženjskega spleta,
– spremljanje razvoja dobaviteljev in ključnih kupcev,
– uporabljanje sestavin trženjskega in komunikacijskega spleta in vključevanje v poslovne procese,
– uporabljanje orodij za presojo uspešnosti poslovanja,
– samostojna izdelava poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo,
– določevanje, načrtovanje in organiziranje aktivnosti do potencialnih kupcev,
– opredeljevanje najrealnejšega scenarija prodaje ob upoštevanju dolgoročne in kratkoročne strategije podjetja,
– pripravljanje ponudb in prodajnih strategij,
– spremljanje konkurence in njihove strategije,
– izvajanje predstavitve proizvodov/storitev pri potencialnih kupcih,
– poznavanje psihologije prodaje in nakupa.

Zaposlitvene možnosti:
Podjetja, ki so ponudniki telekomunikacijskih naprav in storitev, podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo telekomunikacijske opreme in storitvami, itd..