Šola izvaja kontinuirano delo prek spletnih učilnic in drugih oblik e-učenja:

1. Učna platforma MOODLE

2. eŠola / eAsistent

  • XoolTime Spletna učilnica
  • Komunikacija

3. Video konferenčni sistemi

Vsi dijaki in starši imajo omogočen dostop do eAsistenta, kdor le-tega še nima ali pa je svoje podatke pozabil, naj sporoči svoj e-naslov, ime in priimek ter razred, ki ga obiskuje na ea@scpet.si.

Zaradi lažje organizacije e-izobraževanja je Delovno koordinacijska skupina pripravila anketo, ki jo bo izvedla anonimno prek 1KA, med dijaki in starši o opremljenosti z računalniki in možnostjo dostopa do spleta. Obveščeni bodo prek eAsistenta (sms in e-pošta). Z rezultati ankete boste učitelji seznanjeni. Zavedamo se, da v tej situaciji:

  • številni starši delajo od doma,
  • več šoloobveznih otrok v družini se izobražuje na daljavo,
  • študenti v družini se izobražujejo na daljavo,
  • število računalnikov v družini je lahko omejeno ali pa jih sploh ni,
  • prostorskih omejitev dijakov in študentov (vsi ne bivajo v večsobnih stanovanjih in hišah).

Povezava do ankete (anketo naj izpolni ali starš ali dijak): ŠCPET – izobraževanje na daljavo

Zaradi komunikacije in obveščanja so vsi zaposleni dolžni trikrat dnevno preverjati svojo službeno elektronsko pošto. Dijakom in staršem bomo informacije posredovali prek spletne strani šole in eAsistenta.

Šolski koledar se bo prilagodil razmeram tako, da se obvezne izbirne vsebine ne bodo izvajale v načrtovani obliki. O njihovi vsebini in načinu izvedbe se bomo dogovorili. Osnovni cilj je doseči čim večjo realizacijo učnega načrta, zato vodje aktivov skupaj z učitelji pripravljajo vsebine, ki so primerne za e-izobraževanje. Napovedani roki ocenjevanja ne veljajo in se bodo prilagajali.

Pravila ocenjevanja znanja in zaključevanja ocen bodo smiselno prilagojena. Določeno bo minimalno število ocen za zaključeno oceno. Prav tako bo preverjeno katera ocenjevanja se lahko, zaradi izrednih razmer, izpustijo (npr. ustne ocene, seminarske naloge, vaje, stare neopravljene obveznosti). Razmislili bomo tudi o možnostih novih oblik ocenjevanja, ki se lahko izvedejo prek e-izobraževanja.

Posebno pozornost namenjamo dijakom četrtih letnikov. Učitelji se bodo medpredmetno povezovali in s tem optimizirali učni proces. Ker trenutno še ni jasnih navodil glede maturitetnega koledarja, bo poudarek na delu z maturitetnimi vsebinami.

Zaradi lažje organizacije e-izobraževanja se bomo, v kolikor je to le mogoče, držali urnika in tedenske kvote ur pri posameznem predmetu ter na ta način omogočili enakovredno delo vsem dijakom kot tudi učiteljem.

Pazite nase in ostanite zdravi!