Osebna izkaznica ŠCPET

Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Skrajšano ime zavoda je ŠC PET Ljubljana

Poslovni naslov zavoda je Celjska ulica 16, Ljubljana.


KONTAKTI


Matična številka: 5083435

ID za DDV: SI 76893375

Podračun pri UJP: SI56 01100-6030700426

SWIFT: BSLJSI2X


Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti po izobraževalnih in študijskih programih, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo.

Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote: