Skupne službe šolskega centra

TAJNIŠTVO

Tajnica VIZ: Milena BOŠNJAK

Tajnica VIZ: Pija DOLNIČAR


RAČUNOVODSTVO

Računovodja: Bogdan JESENKO

Knjigovodkinja: Petra GOLE

Matična številka ŠC PET: 5083435

Davčana številka ŠC PET: 76893375

Podračun pri UJP: 01100-6030700426 SWIFT: BSLJSI2X


INFOkab – CENTER ZA INFORMATIKO

Janez AVSEC

Jan ZAVRŠAN


VZDRŽEVANJE

Hišnik: Željko VASILIĆ

Snažilke:

  • Sebira AKMADŽIĆ
  • Lidija MASTEN
  • Azra ISIĆ
  • Sabiha NUHIĆ