ODDELKI Z DIJAKI ŠPORTNIKI

Vizija dela v oddelkih z dijaki športniki

Naš osnovni namen in vodilo pri delu z dijaki športniki na Srednji tehniški in strokovni šoli ŠC PET je želja, da šola mladega človeka ne odvrne od športa in da udejstvovanje v športu ni razlog za slabši učni uspeh.

Oddelki z dijaki športniki so organizirani tako, da mladim športnikom omogočimo hkratno pridobivanje srednješolske izobrazbe in uspešno napredovanje v športu. Pri tem sledimo splošnim pedagoškim in športnim ciljem ter geslu ŠOLA IN ŠPORT Z ROKO V ROKI.

Dijaki pridobijo status športnika na osnovi pravilnika in kriterijev, ki sta ga oblikovala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Na ŠC PET imamo organizirane oddelke z dijaki športniki le v programu ekonomski tehnik.