Zaposlovanje

Učitelja/ice umetnosti

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto učitelja/ice umetnosti na Srednji tehniški in strokovni šoli.

Zahtevani pogoji:
  • izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja): univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina, univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika) ali slikarstvo, univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike ali kompozicije in glasbene teorije ali magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija);
  • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba;
  • opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju.
Drugi pogoji:
  • potrdilo o nekaznovanosti,
  • potrdilo iz kazenske evidence.

Rok prijave do vključno 8. 5. 2020.

Pričetek dela 1. 9. 2020. Zaposlitev za nedoločen čas, polovični delovni čas (10 pedagoških ur).

Prijava na e-naslov tina.tratnjek@scpet.si .

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate/ke:

Tina Tratnjek, tel.: 01 2342 444
e- pošta: tina.tratnjek@scpet.si

Povezava na objavljeni razpis za delovno mesto: