Zaposlovanje

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto

 • PREDAVATELJ/ICA

  strokovnega predmeta Informatika (INF) v študijskem programu Ekonomist in/ali strokovnega predmeta Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v študijskem programu Telekomunikacije na Višji strokovni šoli.

  Zahtevani pogoji:

  – izobrazba: univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program (2. bol. st.) elektrotehnike, računalništva, informatike ali matematike;
  – opravljena pedagoško-andragoška izobrazba, ki se lahko pridobi naknadno;
  – opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, ki se lahko opravi naknadno;
  – imenovanje v naziv predavatelj, ki se lahko pridobi naknadno.

  Drugi pogoji:

  – potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence.


  Zahtevana dodatna računalniška znanja:
  urejevalniki besedil – zahtevno;
  delo s preglednicami – zahtevno;
  delo z bazami podatkov – zahtevno;
  poznavanje računalniških omrežij – zahtevno;
  poznavanje operacijskih sistemov – zahtevno;
  računalniško oblikovanje – zahtevno.

  Poleg predavanj bo zaposleni opravljal še naslednje naloge:

  – urejanje šolske spletne strani,
  – urejanje spletnih učilnic Moodle in
  – aplikacije eAsistent.

  Rok prijave do 25. 6. 2021.
  Pričetek dela 1. 9. 2021. Zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas.


  Opis predmetov, ki jih bo kandidat-ka poučeval-a:

  Predmet Informatika se izvaja v prvem letniku študijskega programa Ekonomist. Študenti spoznajo uporabo urejevalnika besedil za izdelavo in urejanje pisarniške dokumentacije, možnosti za preračunavanje in urejanje zbirk podatkov z uporabo elektronskih preglednic, predstavitev različnih vrst informacij s pomočjo predstavitvenih programov, slik in AV posnetkov. Spoznajo različne vrste elektronskega komuniciranja in metode iskanja podatkov na spletu ter varovanja podatkov.

  Predmet Informacijske in komunikacije tehnologije se izvaja v prvem letniku študijskega programa Telekomunikacije. Študenti spoznajo tipične koncepte in sestavo informacijskega sistema v podjetjih, vrste omrežij ter funkcijo in uporabo strežnikov. Uporabljajo različne vrste programske opreme in spletnih storitev ter se seznanijo s programskimi jeziki.

  Več o predmetih najdete v katalogih znanj Centra za poklicno izobraževanje pod poglavjem Programi višješolskega strokovnega izobraževanja Ekonomist in Telekomunikacije:

  https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/


  Povezava na portal Moje delo


  Prijava na e-naslov tina.tratnjek@scpet.si.
  Kontaktna oseba delodajalca za kandidate/ke:
  e- pošta: tina.tratnjek@scpet.si