KNJIŽNICA – DELOVNI ČAS

DanDopoldanPopoldan
Ponedeljek700-11451230-1330
Torek700-11451230-1330
Sreda700-11451230-1330
Četrtek700-11451230-1330
Petek700-11451230-1330

Saša Jontez
Telefon: (01) 234 24 14
E-pošta: sasa.jontez@scpet.si
E-pošta: knjiznica@scpet.si

Uradne ure za študente VSŠ:
ponedeljek             14.00-16.30 (dopoldan po dogovoru)
torek in četrtek                              (dopoldan po dogovoru)

HIGIENSKI UKREPI V KNJIŽNICI – PROTOKOL UPORABE

 1. Ob vračanju ali izposoji gradiva uporabniki, kadar jih je več, počakajo pred knjižnico na označenih mestih z 1,5 metrsko medsebojno razdaljo.
 1. Obisk knjižnice ni možen v skupinah dijakov in v knjižnico vstopamo posamično. V knjižnici je lahko naenkrat največ 6 uporabnikov, ki med seboj držijo razdaljo 1,5 metra.
 2. Ob vstopu v knjižnico morajo uporabniki nositi zaščitno masko, ki prekriva nos in usta. Kdor ne bo nosil maske, ne bo mogel vstopiti v knjižnico.
 1. Ob vstopu v knjižnico si morajo uporabniki razkužiti roke s sredstvom, ki je na voljo pri vhodu v knjižnico.
 1. Prost dostop do knjižničnih polic in regala z revijami ni možen. Knjig se uporabniki ne smejo dotikati!
 1. Izposoja je možna zgolj na način, da uporabnik pove knjižničarju kaj si želi izposoditi, knjižničar pa nato poišče gradivo in ga izposodi uporabniku.
 1. Vsakokratno vrnjeno gradivo bo počakalo 3 dni, preden bo vrnjeno na polico in bo izposoja spet možna.
 2. Uporaba računalnikov je možna pod določenimi pogoji: uporabnik mora pred in po uporabi računalnika s sterilno razkuževalno krpico razkužiti tipkovnico. Računalniški kotiček lahko uporablja le ena oseba naenkrat.
 1. Uporaba čitalnice je možna pod določenimi pogoji: uporabniki morajo ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra.
 2. Ob izhodu iz knjižnice si morajo uporabniki ponovno razkužiti roke.

Knjižnica bo redno razkuževana in zračena. Knjižnično gradivo je na voljo za izposojo 14 dni. Uporabnik, ki ne bo vrnil gradivo v roku in bo imel veliko zamudo, si ne bo mogel izposoditi novega gradiva, dokler ne bo vrnil že izposojenega.

Povezave:

Dejavnosti

1. SPLOŠNO:

 • nabava, obdelava, izposoja knjižničnega gradiva
 • izvajanje knjižnično informacijskega znanja
 • razstave
 • knjižna vzgoja
 • bralni krožek

2. KNJIŽNIČNA VZGOJA:

3. KAJ LAHKO DELAMO V KNJIŽNICI IN ČITALNICI:

 • izposojamo si  knjižnično gradivo
 • si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo
 • iščemo  informacije  s pomočjo kataloga COBISS/OPAC, interneta …
 • poslušamo glasbo
 • beremo
 • se učimo
 • pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge
 • seznanjamo se s knjižnimi novostmi

4.  KNJIŽNIČNI RED

5.  RAČUNALNIŠKI BONTON