KNJIŽNICA – DELOVNI ČAS

DanDopoldanPopoldan
Ponedeljek700-11451230-1330
Torek700-11451230-1330
Sreda700-11451230-1330
Četrtek700-11451230-1330
Petek700-11451230-1330

Eva Dobrič
Telefon: (01) 234 24 14
E-pošta: eva.dobric@scpet.si
E-pošta: knjiznica@scpet.si

Uradne ure za študente VSŠ:
ponedeljek             14.00-16.30 (dopoldan po dogovoru)
torek in četrtek                              (dopoldan po dogovoru)

Dejavnosti

1. SPLOŠNO:

 • nabava, obdelava, izposoja knjižničnega gradiva
 • izvajanje knjižnično informacijskega znanja
 • razstave
 • knjižna vzgoja
 • bralni krožek

2. KNJIŽNIČNA VZGOJA:

3. KAJ LAHKO DELAMO V KNJIŽNICI IN ČITALNICI:

 • izposojamo si  knjižnično gradivo
 • si medbibliotečno izposojamo knjižnično gradivo
 • iščemo  informacije  s pomočjo kataloga COBISS/OPAC, interneta …
 • poslušamo glasbo
 • beremo
 • se učimo
 • pišemo referate, seminarske, raziskovalne, diplomske naloge
 • seznanjamo se s knjižnimi novostmi

4.  RAČUNALNIŠKI BONTON