Organi šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije ŠCPET

organigram