Prihodnost telekomunikacij je v sodelovanju šolstva in gospodarstva

Tekma za najboljše kadre na področju telekomunikacij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) se običajno začne že na hodnikih srednjih in višjih šol. Razvoj kakovostnih kadrov za delovanje v hitro spreminjajoči se industriji zahteva aktivno sodelovanje gospodarstva in šolstva. Primer dobre prakse je povezava Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET Ljubljana) s partnerjema T-2 in A1 Slovenija, ki sta znotraj šolskega centra odprla prvi interaktivni učilnici, ki dijakom približujeta svet telekomunikacij. Učilnici predstavljata delovanje optičnega in mobilnega omrežja ter dijakom omogočata stik z najnovejšimi tehnologijami že v času šolanja.

 

Področje telekomunikacij in informacijskih tehnologij sodi med tista, pri katerih že danes beležimo primanjkljaj kadrov, v prihodnosti pa se bo potreba po kvalificiranih zaposlenih še povečevala. Eden izmed načinov, kako premostiti vrzel, je še močnejše sodelovanje šolstva in gospodarstva, s čimer lahko bodočim talentom omogočimo dostop do najnovejših znanj in spretnosti, ki jih ti potrebujejo ob vstopu na trg dela. Tega se zavedajo tudi na ŠC PET Ljubljana, zato so se povezali s partnerjema T-2 in A1 Slovenija, ki sta znotraj šolskega centra odprla prvi interaktivni učilnici, ki učencem približujeta svet telekomunikacij:

»Modernizacija strokovnih programov v veliki meri še vedno ostaja odvisna od sodelovanja šol z gospodarstvom. Takšna partnerstva, kot je naše, dajejo tako dijakom kot tudi učiteljem priložnost, da se seznanijo z najnovejšimi trendi v tehnoloških panogah. Zelo sem vesela, da sta A1 Slovenija in T-2 prepoznala naše izzive in posodobila učno opremo, ki bo našim dijakom omogočila pridobitev novih znanj s pomočjo najnovejše tehnologije,« je povedala Marjana Plukavec, direktorica Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

Simulacija delovanja optičnega in mobilnega omrežja

Novi interaktivni učilnici, ki sta danes zaživeli na ŠC PET Ljubljana, simulirata delovanje optičnega in mobilnega omrežja ter nadgrajujeta teoretično znanje s prikazom najnovejših tehnologij, ki jih uporabljajo telekomunikacijski operaterji. Učilnica, ki prikazuje delovanje optičnega omrežja, je nastala v sodelovanju s podjetjem T-2 in deluje kot laboratorij. »Namen učilnice je omogočiti dijakom, da se neposredno spoznajo s tehnologijo, ki jo pri T-2 uporabljamo pri zagotavljanju optičnega omrežja. V učilnici je tako vzpostavljena aktivno delujoča oprema, podprta z najsodobnejšimi telekomunikacijskimi storitvami. Osrednja enota sistema je centrala z vsemi pripadajočimi naročniškimi priključki in storitvami: VDSL2, FTTH, GPON in najnovejšim dostopovnim tehnološkim hitom XGS-PON, ki omogoča podatkovne hitrosti interneta do 10 Gbit/s. S področja storitev pa so dijakom v učilnici na razpolago izjemno hiter internet, storitve IP TV, storitve Wi-Fi 6 in storitve Wi-Fi 6 Mesh. Laboratorijska struktura je oblikovana na način, ki omogoča tudi simulacijo napak, do katerih prihaja v resničnosti, zato se lahko dijaki že v šolskem okolju seznanijo s procesi odprave napak,« je o učilnici povedal Gorazd Penko, vodja verifikacijskega laboratorija pri T-2.

Sodobna učilnica, ki jo je opremilo podjetje A1 Slovenija, pa dijakom prikazuje delovanje in razvoj mobilnega omrežja v zadnjih 10 letih. Interaktivno učno okolje omogoča bazna postaja s svojimi ključnimi sestavnimi deli (moduli in antenami), ki so nameščeni na steno učilnice. Dopolnjujeta jo stenska infografika, ki na sistematičen način dijakom ponuja tehnično znanje o tehnologiji in ključnih sestavnih delih bazne postaje, ter interaktiven spletni tečaj o tehnologiji 5G, do katerega lahko dijaki dostopajo prek QR kode. Učilnica predstavlja most med teorijo in prakso ter dijakom omogoča vpogled v delovanje sodobnih telekomunikacijskih tehnologij. Z uporabo interaktivnih elementov učilnica postane živahen prostor za raziskovanje in učenje, spodbuja večje zanimanje za področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij in zagotavlja praktično razumevanje tehnoloških konceptov, ki so ključni za delovanje sodobne družbe. »Kot nekdanji študent ŠC PET Ljubljana sem vesel, da sem lahko s svojim znanjem prispeval k realizaciji tega skupnega projekta. Če se vrnem nazaj v čas, ko sem sam obiskoval šolo, bi bila taka pridobitev velika dodana vrednost za moj študij. Mladim, ki se izobražujejo na področju telekomunikacij, moramo omogočati, da že med šolanjem na različne načine pridejo v stik z najnaprednejšimi tehnologijami. Učilnica, ki smo jo opremili, je tako zagotovo pravi korak v smeri zagotavljanja še bolj kakovostnega in naprednega mobilnega omrežja v prihodnosti,« je dodal Alen Šutej, vodja skupine za načrtovanje radijskega in dostopovnega omrežja pri A1 Slovenija.

Predstavitev interaktivnih učilnic je spremljal pogovor strokovnjakov o prihodnosti telekomunikacijskih poklicev, v katerem so sodelovali Gregor Rekef, profesor telekomunikacij na ŠC PET Ljubljana, Marjana Plukavec, direktorica ŠC PET Ljubljana, Jakup Mujakić, vodja oddelka za upravljanje človeških virov pri T-2 in Alen Šutej, vodja skupine za načrtovanje radijskega dostopovnega omrežja v A1 Slovenija in nekdanji študent Višje strokovne šole ŠC PET Ljubljana. 

Sogovorniki so se strinjali, da je aktivno sodelovanje med šolstvom in gospodarstvom ključno za izpolnjevanje zahtev trga dela, naslovili pa so tudi pomen prilagodljivosti izobraževalnih programov v luči nenehnega tehnološkega napredka: »Interaktivni učilnici sta dober primer simulacije realnega delovnega okolja in dodana vrednost za naše dijake. V dobi visokega tehnološkega napredka, bi morale tovrstne učilnice in laboratoriji postati del vsake javne izobraževalne ustanove, ki usposablja bodoče kadre IKT poklicev,« je izpostavil Gregor Rekef, profesor telekomunikacij na ŠC PET Ljubljana.

Razvoj kakovostnih kadrov skupni cilj konkurenčnih podjetij

Partnerja projekta, podjetji A1 Slovenija in T-2, sta kljub temu, da na sta na trgu konkurenta, prepoznala priložnost v sodelovanju pri reševanju izzivov zaposlovanja kvalificiranega tehnološkega kadra. Obe podjetji kot ključno za povečanje kadrovskega bazena prepoznavata vlaganje v razvoj kakovostnih kadrov: »Z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem želimo povečati zanimanje mladih za področje telekomunikacij in pomagati pri razvoju relevantnih in prilagodljivih izobraževalnih programov, ki bodo odražali trenutne in prihodnje potrebe telekomunikacijske industrije.« je povedal Alen Šutej iz A1 Slovenija. Jakup Mujakić, vodja oddelka za upravljanje človeških virov pri T-2 pa je dodal: »Tudi v prihodnje si želimo širiti sodelovanje s ŠC PET Ljubljana. Pomembno je, da imajo mladi dovolj priložnosti za praktično spoznavanje tehnologije, saj lahko na tak način pridobijo izkušnje in prepoznajo svoje karierne priložnosti v telekomunikacijah«. Skupaj s predstavniki šolskega centra sta operaterja napovedala, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje, tako na področju izmenjave znanj kot sodelovanja predavateljev in mentorstva dijakom.