KNJIŽNE NOVOSTI ZA MESEC JANUAR, FEBRUAR, MAREC 2022

1
DOSTOJNO delo : ne živim, da delam, ampak delam, da živim / [avtorji Sara Bagari … [et al.] ; urednik Borut Brezar ; fotografije Andrej Cvetnič … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). – 164 str. : sl. avtorjev ; 21 cm
COBISS.SI-ID 294258432

2
KONC Lorenzutti, Nataša
Gremo mi v tri krasne / Nataša Konc Lorenzutti ; [spremno besedilo Petra Belina in Rok Gumzej]. – Darilna izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 278 str. ; 20 cm
COBISS.SI-ID 67955715

3
PREKARNOST : bi radi, da nas razjahajo? Vzravnajmo se! / uredila Hana Radilovič ; [avtorji prispevkov Borut Brezar … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 197 str. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 83149827

4
TRUNK Širca, Nada
Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja / Nada Trunk Širca, Valentina Jošt Lešer, Vesna Skrbinjek. – 3. izd. – Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015. – 50 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm. – (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)
COBISS.SI-ID 281256704

5
BASSETT, Richard
Zadnji dnevi v stari Evropi : Trst ’79, Dunaj ’85, Praga ’89 / Richard Bassett ; prevedla Staša Grahek. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 253 str. : zvd. ; 20 cm. – (Zbirka S poti)
COBISS.SI-ID 77385475

6
BERC-Prah, Dubravka
Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih strokovnih šol / Dubravka Berc Prah, Tanja Slemenjak, Saša Pergar ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 5. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (169; 141 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36098819

7
COATES, Ta-Nehisi
Med svetom in mano / Ta-Nehisi Coates ; prevod [in spremna beseda] Petra Meterc. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 125 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 121)
COBISS.SI-ID 69606147

8
DRAGA Kristina : zgodba urednice in pisateljice Kristine Brenkove / uredila, [zasnovala, izbrala dokumente in pričevanja] Alenka Veler in Andrej Ilc ; [leposlovje izbrala Irena Matko Lukan ; fotografirala Sanja Janša ; ilustracije Marlenka Stupica]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Slovaška : Neografia). – 295 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Album / Mladinska knjiga)
COBISS.SI-ID 81602819

9
IZZIVI inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami / Petra Javh … [et al.] ; uredili Ida Srebotnik, Maja Povše. – Ljubljana : Andragoško društvo Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Silveco). – 353 str. : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 83962627

10
KOREZ Korenčan, Darja
Korak za korakom : covid in bitka za življenje / Darja Korez Korenčan ; [fotografije Darja Korez Korenčan, Mateja J. Potočnik]. – Ljubljana : Forma 7, 2021 (Ljubljana : Collegium graphicum). – 120 str. : ilustr. ; 20 cm
COBISS.SI-ID 82557443

11
KOVAČ, Nika, 1993-
Pisma tebi / Nika Kovač ; [fotografije osebni arhiv Nike Kovač in njenih prijateljev, Shutterstock]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 148 str. : ilustr. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 80376579

12
KUPER, Peter, 1958-
Preobrazba / stripovska priredba Peter Kuper ; [avtor literarne predloge] Franz Kafka ; [prevedel in priredil Primož Čučnik]. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 79 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Littera picta ; 7)
COBISS.SI-ID 76177923

13
MURAKAMI, Haruki
Uboj komturja. Knj. 1, [Ideja se pojavi] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. – 2. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 357 str. ; 19 cm. – (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)
COBISS.SI-ID 81823491

14
MURAKAMI, Haruki
Uboj komturja. Knj. 2, [Metafora se prenese] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. – 2. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 365 str. ; 19 cm. – (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)
COBISS.SI-ID 81825027

15
NA pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj … [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 3. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (131; 148 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36322051

16
NA pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj … [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 2. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (166; 160 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36322819

17
NA pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj … [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 1. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (124; 113 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36326147

18
PERUMALMURUKAN
Delno ženska / Perumal Murugan ; prevod Irena Levičar ; [spremna beseda Ana Jelnikar]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 191 str. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 120)
COBISS.SI-ID 69263107

19
SLEMENJAK, Tanja
Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Dubravka Berc Prah ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 4. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (169; 113 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36101635

20
SLEMENJAK, Tanja
Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd., 3. ponatis. – Ljubljana : Rokus Klett, 2021 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 2 zv. (95; 97 str.) : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 36103171

21
SLEMENJAK, Tanja
Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. – 1. izd. – Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Plovdiv] : Bulvest print). – 121 str. : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 300068096

22
VIDEMŠEK, Boštjan
Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti / Boštjan Videmšek ; fotografije Matjaž Krivic ; spremna beseda Lučka Kajfež Bogataj ; [zemljevidi Depositphotos]. – 2., dopolnjena izd. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 294 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. – (Zbirka S terena)
COBISS.SI-ID 67212291

23
VIDMAR, Danica, 1956-
Deklice brez gnezda : v iskanju poti do odraslih otrok / [Danica Vidmar ; uvodna beseda Manca Košir]. – 2. izd. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 179 str. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 88076803

24
AMON, Bojan
Živemu se vse zgodi / Bojan Amon. – 1. natis. – Ljubljana : Vida, 2019. – 124 str. ; 20 cm
COBISS.SI-ID 299803648

25
ANGELOU, Maya
Pismo hčerki / Maya Angelou ; [prevod Neva Brun]. – Ljubljana : Forma 7, 2022 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 181 str. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 92514563

26
CUSSET, Catherine, 1963-
Tisti, ki smo ga oboževali / Catherine Cusset ; [prevedel Iztok Ilc]. – 2. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Indiji). – 253 str. ; 19 cm. – (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)
COBISS.SI-ID 294903040

27
ĐUKIĆ, David
Plačevanje prodajnega osebja : [metodologija za postavitev plačnega modela, ki bo motiviral] / David Đukić. – 1. natis. – Ljubljana : Inštitut za profesionalno prodajo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar). – 247 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
COBISS.SI-ID 28888579

28
GOLC, Lidija
Odkrivajmo življenje besed 3 : učbenik za slovenščino – književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol / [avtorice] Lidija Golc, Valentina Kobal, Alenka Žbogar ; [avtorji literarnozgodovinskih poglavij] Bernarda Lenaršič … [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. – 3. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 298 str. : ilustr. ; 26 cm
COBISS.SI-ID 70766083

29
KOROŠEC, Martin, 1979-
Digitalni marketing od A do Ž / Martin Korošec. – 2. dopolnjena izd. – Maribor : Rdeča oranža, 2020. – 398 str. : ilustr. ; 25 cm
COBISS.SI-ID 304185088

30
KOVAČ, Nika, 1993-
Tu sem : zgodbe, ki jih ne želimo slišati / Nika Kovač, Andraž Rožman, Klara Širovnik ; [ilustracije Samira Kentrić]. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021. – 212 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Najst)
COBISS.SI-ID 91179267

31
NATEK, Karel
Svet v presežnikih / Karel in Marjeta Natek ; [slikovno gradivo uredili Marjeta Natek in Mirjam Pezdirc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Maribor] : Ma-tisk). – 527 str. : ilustr. ; 31 cm
COBISS.SI-ID 88497411

32
ODKRIVAJMO življenje besed 4 : učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku srednjih strokovnih šol / Lidija Golc … [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. – 2. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 272 str. : ilustr. ; 26 cm
COBISS.SI-ID 305040384

33
ROONEY, Sally
Pogovori s prijatelji / Sally Rooney ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. – 1. ponatis. – Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 301 str. : sl. avtorice ; 21 cm. – (Zbirka Sanje. Roman)
COBISS.SI-ID 74583811

34
SMILJANIĆ, Zoran
Plečnik . / risba Zoran Smiljanić ; scenarij Blaž Vurnik ; [spremno besedilo Blaž Vurnik]. – 1. ponatis. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane : Forum, 2022. – str. 127, [10] : ilustr. ; 31 cm. – (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 31)
COBISS.SI-ID 90559491

35

SNOJ, Boris
Menedžment prodaje – za teorijo in prakso : [znanstvena monografija] / Boris Snoj, Matjaž Iršič. – Harlow (England) [etc.] : Pearson Education, cop. 2017. – XV, 597 str. : ilustr. ; 28 cm + errata
COBISS.SI-ID 12497180

36
STAMATEAS, Bernardo
Toksični ljudje : osvobodite se ljudi in navad, ki vam grenijo življenje / Bernardo Stamateas ; [prevedla Andreja Romić ; ilustracije Shutterstock]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 248 str. : ilustr. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 84324355

37
ŠEŠERKO, Ksenija
Zbornica / Ksenija Šešerko. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2021. – 117 str. ; 19 cm. – (Sprejeto ; 029)
COBISS.SI-ID 88152835

38
VAGNER, Jana
Preživeli / Jana Vagner ; [prevedla Špela Tomec]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 311 str. ; 21 cm
COBISS.SI-ID 88493315

39
VOGRINEC, Tone
Vsi me kličejo Tona / Tone Vogrinec ; zapisal Marko Radmilovič ; [avtorji fotografij Nace Bizilj … et al.]. – Ljubljana : Beletrina, 2022. – 469 str. : fotograf. ; 24 cm
COBISS.SI-ID 94556419

40
ŽALAR, Zdravko
Elektrotehnika : učbenik za srednje poklicno, poklicno-tehniško, srednje strokovno in gimnazijsko izobraževanje / Zdravko Žalar ; [ilustracije, slikovno gradivo Zdravko Žalar]. – 1. natis. – Ljubljana : Bookstore.si, 2022 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 512 str. : ilustr. ; 26 cm
COBISS.SI-ID 80509187