V torek, 12. marca 2024, smo na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana pripravili dogodek Karierna tržnica, kjer se je študentom višje šole in dijakom tretjega in četrtega letnika programov tehnik elektronskih komunikacij in ekonomski tehnik predstavilo 12 uspešnih delodajalcev, ki zaposlujejo tako inženirje telekomunikacij kot ekonomiste.

Vabilu na Karierno tržnico so se odzvala podjetja: Petrol, d. d., Fraport Slovenija, d. o. o., Cankarjev dom, Blubit, d. o. o., Forvia – Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., A1 Slovenija, d. d., Telemach, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., Telekom Slovenije, d. d., AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), Združenje delodajalcev, študentski servis in EURES (Zavod za zaposlovanje). Delodajalci so na stojnicah študentom in dijakom predstavili svoja podjetja in zaposlitvene možnosti od opravljanja obvezne delovne prakse do možnosti kadrovskih štipendij.

Dijakom in študentom sta svoji karierni poti predstavila tudi diplomanta Višje strokovne šole ŠC PET Ljubljana, Klara Levstek in Tjaž Sajovic.

Klara Levstek, ki je uspešno zaključila študij na programu ekonomist in nato nadaljevala študij na visokošolskem programu ter sedaj študira na magistrskem študijskem programu s področja informatike, je v svoji predstavitvi še posebej izpostavila pomen organizacije dneva in usmerjenosti k ciljem za uspeh pri študiju in na delovnem mestu, podrobneje pa se je osredotočila tudi na pripravo dobrega življenjepisa in pomen razgovorov za delovno mesto v sodobnem svetu.

Tjaž Sajovic, ki je po uspešno opravljeni poklicni maturi na programu tehnik elektronskih komunikacij zaključil tudi študij na višji strokovni šoli na programu telekomunikacije, je študentom in dijakom predstavil svojo pot prek srednje šole do prvostopenjske diplome iz podjetništva in načrte za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, ko mu bodo delovne naloge v podjetju Zupo.si, d. o. o., to omogočale. Dijakom in študentom je ponudil možnost nadaljnjega sodelovanja na njihovi karierni poti in jih pozval k proaktivnosti pri iskanju in opravljanju prvih zaposlitev.

Delodajalcem in predavateljema se zahvaljujemo za predstavitve in se veselimo nadaljnjega sodelovanja.