Navodila in priporočila za nadaljevanje in zaključevanje izobraževalnega procesa na ŠC PET

Vrnitev na ŠC PET je predvidena v ponedeljek, 18. maja 2020. Prvenstveno je namenjena dijakom zaključnih letnikov in študentom. Izvajalo se bo ocenjevanje in zaključevanje ocen, priprave na poklicno maturo in matura. Za študente višje šole se bodo izvajale vse načrtovane dejavnosti predvidene z letnim delovnim načrtom. Poleg dijakov zaključnih letnikov se bodo v šolo po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva šole lahko vrnili tudi posamezni dijaki nižjih letnikov ter udeleženci izobraževanja odraslih.

Vsi ostali dijaki se bodo do konca pouka tega šolskega leta še naprej izobraževali na daljavo v skladu z navodili in sklepom ministrice.

V šoli bo delovalo tudi tajništvo, referat VSŠ in knjižnica ter računovodstvo.

Splošni higienski ukrepi

Za zaščito dijakov, študentov, udeležencev izobraževanja odraslih, profesorjev in predavateljev ter ostalega osebja, pred okužbo s SARS-CoV- 2 je treba slediti splošnim higienskim navodilom:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole in pred njo je prepovedano.
 • Potrebno je upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna).
 • Razen dijakov in strokovnih delavcev ter osebja šole v objekt šole vstopajo le najavljene osebe obvezno v spremstvu varnostnika in z obrazno masko.
 • Med šolskimi odmori dijaki in študentje ne zapuščajo učilnic in predavalnic. Organizirane malice oz. kosila za dijake ne bo. Malico naj dijaki in študentje prinesejo s seboj.
 • Dijaki in študentje prinesejo vse potrebne šolske pripomočke in potrebščine (pisalo, kalkulator, zvezke, …) s seboj, njihova medsebojna izposoja in izmenjava ni dovoljena.
 • V primeru obolelosti, tudi obolelosti katerega koli družinskega člana s koronavirusom, to nemudoma sporočimo na e-naslov info@scpet.si, do katerega ima dostop le vodstvo šole.

NE PREZRITE!
Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa?
Umivanje rok
Higiena kašlja
Pravilna namestitev obrazne maske

Zdravstvene omejitve

Pouk in predavanja naj obiskujejo le zdravi dijaki, študentje in profesorji ter predavatelji.

Ob ponovnem vstopu (18. 5. 2020) v šolo morajo dijaki, študentje, udeleženci IO ter zaposleni in predavatelji VSŠ prinesti podpisano Izjavo pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (Prilogi: Izjava polnoletnega dijaka, Izjava staršev mladoletnega dijaka).

Opomba: Mladoletnim dijakom Izjavo podpišejo starši, polnoletni dijaki, študentje, udeleženci IO ter zaposleni in predavatelji VSŠ izjavo izpolnijo in podpišejo sami.

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu oseba, ki ima zdravstvene omejitve, le-tej odsvetujemo vrnitev v šolo. Potrebno se je posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

Razširjeni strokovni kolegij pri Ministrstvu za zdravje je opredelil zdravstvene omejitve za šolajoče se in zaposlene v šoli za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Omejitve so navedene v Prilogi.

Vstopanje v šolski objekt in v razred/predavalnico

Zaposleni, predavatelji, dijaki in študenti v šolski objekt vstopajo posamično, si razkužijo roke in nadenejo masko, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po hodnikih, v sanitarnih prostorih in drugih prostorih ŠC PET, hodimo z masko. V učilnicah in predavalnicah nošenje mask ni obvezno. Maske in razkužila bodo na voljo v šoli.

Uporabljala se bosta dva vhoda, glavni vhod in vhod v VSŠ iz podhoda pri igrišču objekta.

Maske in razkužila bodo na voljo že takoj ob vstopu v šolo.

 

Natančnejša navodila z urniki bodo dijakom, študentom in udeležencem IO poslana prek e-asistenta in/ali e-pošte.