»Ob vstopu mladih na trg dela se odpirajo različna vprašanja in teme za diskusijo tako študentom in dijakom kot tudi šoli in delodajalcem. Kakšni so izzivi, s katerimi se bodo mladi srečevali pri praktičnem izobraževanju in tudi delu kasneje? Kakšne so njihove karierne možnosti, ko bodo vstopili na trg dela? Kaj delodajalci pogrešajo pri mladih, ki pridejo k njim na prakso, in kaj pričakujejo od njih? Kaj bi šola lahko še izboljšala, da bi mlade bolje pripravila na praktično delo?»

O tem in drugih podobnih vprašanjih bomo razpravljali na okrogli mizi z naslovom Praktično izobraževanje – priložnosti in izzivi za prihodnost, ki jo na ŠC PET v sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol pripravljamo v torek, 21. 6. 2022.

Posnetek okrogle mize