Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19)

Glede na poziv MIZŠ in napotke v okrožnici z dne 24. 2. 2020 objavljamo navodila in ukrepe, ki jih bomo izvajali do preklica. Ukrepi in navodila, ki so pomembni za zmanjševanje vpliva koronavirusa na delovanje zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost, so bili sprejeti na kolegiju ŠC PET 25. 2. 2020.

 

I. POZIVI MINISTRSTVA

 1. MIZŠ odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodov (v nadaljevanju: zavodov) poziva, da v skladu s priloženimi napotki pričnejo s postopki priprave načrtov za kontinuirano delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih, študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
 2. MIZŠ odgovorne osebe zavodov poziva, da skladno z lastno presojo konkretnih primerov ocenijo stopnjo tveganja in v primeru nenujnih dejavnosti prilagodijo svoje aktivnosti.
 3. MIZŠ odgovorne osebe zavodov poziva, da pripravijo načrt in vzpostavijo sistem za komuniciranje s svojimi ciljnimi javnostmi (zaposleni, šolajoči, študenti …).
 4. S trenutno aktualnimi preventivnimi ukrepi seznanite vse vključene v vzgojno-izobraževalne procese in zaposlene.

 

II. SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:·

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.

 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Glede morebitnih vprašanj in pojasnil se obrnite na pristojni direktorat pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (T: 01 400 52 00, E: gp.mizs@gov.si).

 

III. Glede na zapisano, bomo z današnjim dnem začeli izvajati naslednje dejavnosti:

1. V vse prostore (učilnice, kabineti, pisarne, jedilnica, sanitarije, hodniki) Centra bodo nameščena razkužila za roke.
2. Navodila glede vsakodnevnih preventivnih ukrepov, ki povzročajo okužbe dihal, pojasnjena v točki II., bodo natisnjena in objavljena prek e-pošte, e-asistenta, v učilnicah in v zbornici ter skupnih prostorih in na spletni strani.
3. Do nadaljnjega so odpovedane vse dejavnosti, ki potekajo zunaj Centra, in sicer:

 • kulturni dan,
 • športni dnevi in tekmovanja,
 • maturantski ples,
 • tekmovanja prek športnih klubov,
 • krvodajalske akcije in
 • druge dejavnosti Centra.

4. Glede mobilnosti Erasmus+, se bomo odločali glede na novice objavljene na MZZ https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/novice-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
5. Skupne govorilne ure bodo izvedene prek e-asistenta ali telefonsko.

 

Prosim, da se navodil držite, o nadaljnjih dejavnostih vas bomo sproti obveščali.