Obvestilo o prepovedi in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

Zaposleni v zavodu smo dolžni spoštovati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-C (Uradni list RS, št. 158/2020). Zakon določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril.

Nekaj poudarkov zakona:

Zaposleni v zavodu ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem. Daril v zvezi z opravljanjem funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s položajem zaposlenega ne smejo sprejemati tudi njegovi družinski člani. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Zaposleni lahko sprejme darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.), njegova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 evrov v koledarskem letu, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.

Zavod mora voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam daril se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 evrov.

Če ne gre za darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, je zaposleni dolžan darovalca opozoriti na prepoved sprejemanja daril in zavrniti ponujeno darilo, enako je dolžan zavrniti darilo tudi družinski član zaposlenega. Če darovalec pri darilu vztraja, je zaposleni oziroma njegov družinski član darilo dolžan izročiti delodajalcu.

Zato predlagamo, da tako starši kot tudi vsi udeleženci izobraževanja ob koncu šolskega oz. študijskega leta in tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo zakon se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako darovalca kot tudi obdarovanca.

 

Marjana Plukavec
direktorica ŠC PET