Volitve predstavnikov dijakov v Svet zavoda ŠC PET

Volilna komisija, imenovana za izvedbo volitev predstavnikov dijakov v Svet zavoda ŠC PET, je v zakonitem roku prejela s strani Dijaške skupnosti listo predlogov kandidatov za nadomestne člane predstavnike dijakov v Svet zavoda ŠC PET.

Predlog je formalno ustrezen. Predlagani kandidati so dijaki STSŠ ŠC PET, ki jih je predlagala Dijaška skupnost s priloženimi soglasji kandidatov. Vsi kandidati so uvrščeni na enotno volilno listo, ki obsega tri kandidate. Več >

Volitve bodo potekale v sredo, 3. 11. 2021, med 9.00 in 13.00 uro v sejni sobi, predčasne volitve pa v torek, 2. 11. 2021, med 10.00 in 12.00 v sejni sobi.

Volitve predstavnikov študentov v Svet zavoda ŠC PET

Volilna komisija, imenovana za izvedbo volitev predstavnikov študentov v Svet zavoda ŠC PET, je v zakonitem roku prejela s strani skupnosti študentov listo predlogov kandidatov za nadomestne člane predstavnike študentov v Svet zavoda ŠC PET.

Predlog je formalno ustrezen. Predlagani kandidati so študenti VSŠ ŠC PET, ki jih je predlagala skupnost študentov s priloženimi soglasji kandidatov. Vsi kandidati so uvrščeni na enotno volilno listo, ki obsega štiri kandidate. Več >

Volitve bodo potekale v četrtek, 4. 11. 2021, med 10.00 in 14.00 uro v sejni sobi, predčasne volitve pa v torek, 2. 11. 2021, med 10.00 in 12.00 v sejni sobi.