Knjižno gradivo

1. GRADIVO

Je urejeno po UDK sistemu in dostopno v prostem pristopu.
Knjižnična zbirka vsebuje strokovno literaturo in leposlovje (14 000 enot):
•  knjige,
•  revije in časopisi (50 naslovov),
•  referenčno gradivo (atlasi, enciklopedije, slovarji),
•  diplomske naloge,
•  raziskovalne naloge,
•  DVD-ji,
•  videokasete,
•  CD-ji,
•  CD-romi,
•  prosojnice.

Rok izposoje:
•  za knjige 14 dni
•  za revije do 7 dni
•  za multimedijsko gradivo do 7 dni
•  referenčno gradivo, diplomske naloge (za čitalnico)

2. ČLANI

Člani knjižnice so:
•  dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo,
•  udeleženci izobraževanja odraslih,
•  študenti obeh višjih strokovnih šol,
•  profesorji in ostali delavci šole.

Dijaki si gradivo izposojajo z dijaško izkaznico, študenti pa s študentsko.