Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024

program: EKONOMSKI TEHNIK

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

program: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik