Iskanje gradiva

1. COBISS/OPAC (http://www.cobiss.si)

je mrežna aplikacija, ki omogoča uporabnikom dostop do katalogov online vseh slovenskih knjižnic (nacionalna knjižnica, splošne, specialne, univerzitetne in šolske knjižnice).

Uporabnik lahko išče po vzajemni kataložni bazi COBIS, kar pomeni hkrati po vseh knjižnicah ali pa si izbere lokalno bazo posamezne knjižnice.

Gradivo lahko iščemo v:

•  osnovnem načinu iskanja z vnaprej določenimi iskalnimi indeksi,
•  izbirnem iskanju po 28 iskalnih indeksih,
•  ukaznem načinu s pomočjo ukaza select.

Glede na to da, je naša knjižnica aktivna članica v sistemu COBISS, lahko naši uporabniki brskajo po lokalnem katalogu naše knjižnice in dobijo želene informacije o dostopnosti posameznih izvodov (ali je gradivo prosto ali izposojeno, rok vrnitve). (https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib)

2. EIFL Direct (http://search.epnet.com)

Electronic Information for Libraries – elektronske informacije za knjižnice.

EIFL Direct je konzorcij, ki skrbi za kreiranje podatkovnih zbirk s polnimi besedili.
Članice konzorcija so tudi vse slovenske knjižnice.
Svojo ponudbo gradi na EBSCO host v Bostonu. Je eden najhitrejših in najbolj razvitih servisov online na svetu. Ima več kot 30.000 odjemalcev in več kot 50.000.000 strani na mesec. EIFL Direct nam omogoča pregled znanstvene in strokovne literature z vseh znanstvenih področij in nudi polna besedila osrednjih svetovnih časnikov in časopisov.

Vsebuje naslednje baze:

•  Academic Search Premier,
•  Business Source Premier,
•  Regional Business Premier,
•  Health Source,
•  Medline,
•  Eric,
•  Master File Premier,
•  Clinical Pharmacology.

Vsebina vsake baze je podrobno opisana. Izberemo bazo (iskanje po več bazah hkrati ni priporočlivo) in lahko iščemo v osnovnem in zahtevnejšem načinu iskanja. Izbrane tekste lahko poljubno tiskamo, shranimo ali posredujemo po elektronski pošti.

3. dLib.si  (http://www.dlib.si/)

Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin – revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen.