Učbeniški sklad

Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika.
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški kompletPosameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov);
•  učbenike prevzamete prve dni novega šolskega leta v knjižnici ali učbeniškem skladu po razporedu;
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Delovne zvezke in učbenike, ki niso v učbeniškem skladu lahko naročite preko spleta pri podjetju Kopija-nova d. o. o. na povezavi  Nakup učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021.
Postopek je enostaven, kajti s klikom na povezavo se vam bo v brskalniku odprla spletna stran, kjer boste izbrali šolo oziroma program, ter razred. Seznami so usklajeni s strani profesorjev in skrbnico učbeniškega sklada.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/2342-414 ali na e-naslovu maja@scpet.net.

Naročilnice s seznami “kompletov” za izposojo: 

/Naročilnice lahko izpolnite tudi v brskalnikih ali s pomočjo programov za ogled pdf dokumentov./

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 250 KB /

1. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 263 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (športni oddelek) / .pdf, 318 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (nešportni oddelek) / .pdf, 279 KB /

2. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 252 KB /

3. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 290 KB /

3. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 251 KB /

4. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 280 KB /

4. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 344 KB /