Učbeniški sklad 2023/24 ( v delu 7. 6. 2023)

Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika.
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški kompletPosameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta so:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov);
•  učbenike prevzamete prve dni novega šolskega leta;
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.

Naročilnice s seznami “kompletov” za izposojo: 

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Delovne zvezke in učbenike, ki niso v učbeniškem skladu lahko naročite preko spleta pri različnih založbah, ki so dostopne na spodnjih povezavah.

Postopek je enostaven, kajti s klikom na povezavo se vam bo v brskalniku odprla spletna stran, kjer boste izbrali šolo oziroma program, ter razred. Seznami so usklajeni s strani profesorjev in skrbnico učbeniškega sklada.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/2342-414 ali na e-naslovu eva.dobric@scpet.si.