Učbeniški sklad

Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika.
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški kompletPosameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov);
•  učbenike prevzamete prve dni novega šolskega leta v knjižnici ali učbeniškem skladu po razporedu;
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/2342-414 ali na e-naslovu maja@scpet.net.

Seznami “kompletov” za izposojo: 

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 423 KB /

1. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 314 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (športni oddelek) / .pdf, 271 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (nešportni oddelek) / .pdf, 272 KB /

2. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 321 KB /

3. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 272 KB /

3. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 320 KB /

4. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 346 KB /

4. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 344 KB /