Učbeniški sklad 2021/22

Učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika.
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo samo učbeniški kompletPosameznih učbenikov ne izposojamo. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola.

Pogoji za izposojo kompleta:
•  plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta (1/3 cene novih učbenikov);
•  učbenike prevzamete prve dni novega šolskega leta;
•  ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti šoli.

Če bo učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.

V kompletu ni delovnih zvezkov, te morate kupiti sami.

Delovne zvezke in učbenike, ki niso v učbeniškem skladu lahko naročite preko spleta pri različnih založbah, ki so dostopne na spodnjih povezavah.

Postopek je enostaven, kajti s klikom na povezavo se vam bo v brskalniku odprla spletna stran, kjer boste izbrali šolo oziroma program, ter razred. Seznami so usklajeni s strani profesorjev in skrbnico učbeniškega sklada.

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/2342-414 ali na e-naslovu maja@scpet.net.

Naročilnice s seznami “kompletov” za izposojo: 

/Naročilnice lahko izpolnite tudi v brskalnikih ali s pomočjo programov za ogled pdf dokumentov./

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 243 KB /

1. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 235 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (športni oddelek) / .pdf, 354 KB /

2. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK (nešportni oddelek) / .pdf, 321 KB /

2. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 316 KB /

3. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 332 KB /

3. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 317 KB /

4. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK / .pdf, 317 KB /

4. LETNIK TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / .pdf, 327 KB /