Knjižne novosti

KNJIŽNE NOVOSTI ZA MESEC JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2020

1.

BON Klanjšček, Mirjam
Matematika 2. Učbenik za srednje strokovne šole / Mirjam Bon Klanjšček, Bojana Dvoržak, Darjo Felda ; [ilustracije Uroš Hrovat in Shutterstock.com, tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Marjan Čonč … et al.]. – 1. izd., 3. natis. – Ljubljana : DZS, 2017 (Zagreb : Kerschoffset). – 197 str. : ilustr. ; 29 cm

COBISS.SI-ID 289031680

2.

GIORDANO, Paolo, 1982-
V času epidemije / Paolo Giordano ; prevedla Jerca Kos. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 60 str. ; 19 cm. – (Zbirka Ergo)

COBISS.SI-ID 304631040

3.

GUEZ, Olivier
Izginotje Josefa Mengeleja / Olivier Guez ; prevedla Saša Jerele. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 245 str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

COBISS.SI-ID 303603456

4.

KARLOVŠEK, Igor
Na svidenje, Lara / Igor Karlovšek. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 211 str. ; 24 cm. – (Zbirka Z(o)renja+)

COBISS.SI-ID 304446464

5.

KRAKAR-Vogel, Boža
Didaktika književnosti pri pouku slovenščine / Boža Krakar Vogel. – 1. izd. – Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Sofija] : Bulvest Print AD). – 308 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Učiteljeva orodja)

COBISS.SI-ID 15195907

6.

KRIŽAJ, Robert
Čuječnost : trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju : [odkrijte možnost izbire in resnično svobodo] / Robert Križaj. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 265 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Most)

COBISS.SI-ID 303075584


7.

LUSTIG, Robert H.
Oprani možgani / Robert H. Lustig ; [prevedel Aleš Učakar]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 383 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Esenca)

COBISS.SI-ID 303100672

8.

ODKRIVAJMO življenje besed 2 : učbenik za slovenščino – književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol / Lidija Golc … [et al.] ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 278 str. : ilustr. ; 26 cm

COBISS.SI-ID 257987328

9.

PROMOCIJA zdravja v vzgoji in izobraževanju (konferenca) (5 ; 2020 ; Ljubljana)
Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju : zbornik : V. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Francija) strokovna konferenca 2020, [18. 5. 2020, Ljubljana] / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. – Ljubljana : MiB, 2020. – 310 str. : graf. prikazi, tabelel ; 30 cm

COBISS.SI-ID 14662659

10.

RUGELJ, Samo
Ultrablues : kako so se trije kompanjoni lotili ultramaratona / Samo Rugelj, Boštjan Videmšek, Žiga X Gombač. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). – 447 str., [24] str. pril. : zvd ; 21 cm. – (Zbirka Preobrazba)

600 izv. – O avtorjih na sprednjem zavihku ov.

COBISS.SI-ID 274936064

11.

ŠKRLEC, Mateja
Matematika 2. Zbirka nalog za srednje strokovne šole / Mateja Škrlec ; [fotografije in ilustracije Shutterstock.com in Arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. – 1. izd., 5. natis. – Ljubljana : DZS, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). – 166 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SI-ID 298749696

12
.

ŠKRLEC, Mateja
Matematika 3. Zbirka nalog za 3. letnik gimnazije / Mateja Škrlec ; [fotografije in ilustracije Shutterstock.com in Arhiv DZS ; tehnične risbe Ksenija Konvalinka]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za gimnazije. – 1.500 izv.

COBISS.SI-ID 305095168

13 .

TOMAN, Mihael Jožef
Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah / Mihael Jožef Toman, Kristina Sernec, Viljemka Kopčavar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Mihael Jožef Toman … et al.]. – 1. izd., 6. natis. – Ljubljana : DZS, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). – 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole. – 300 izv.

COBISS.SI-ID 298573568

14.

VAGNER, Jana
Pandemija / Jana Vagner ; [prevedla Ana Monika Habjan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 399 str. ; 21 cm

COBISS.SI-ID 304497920

15
.

VIDMAR, Janja, 1962-
Naš Tone ne tone / Janja Vidmar. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 290 str. ; 24 cm. – (Zbirka Popisano)

COBISS.SI-ID 304446208

16.

FRÖHLICH, Hubert
Satelitske tehnologije / Hubert Fröhlich. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 80 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

COBISS.SI-ID 18630147

17.

BANČNO poslovanje : “European Foundation Certificate in Banking – EFCB” / [uredniki Marko Simoneti … et al.]. – Ljubljana : Združenje bank Slovenije – GIZ, Izobraževalni center, 2019 ([Ljubljana] : Roboplast). – VI, 430 str. : ilustr. ; 30 cm

COBISS.SI-ID 302296832