Dvojna kariera

Dvojna kariera preprosto povedano pomeni, da se dijak športnik poleg rednega srednješolskega izobraževanja resno in zavzeto ukvarja tudi s tekmovalnim športom. V zelo občutljivem življenjskem obdobju mladostništva (adolescence) se mladostnih hkrati sooča z dvema kariernima potema – šolsko in športno.

Dijaki športniki se pri združevanju svoje športne kariere z izobraževanjem pogosto srečujejo s težavami. Doseganje visoke ravni športne uspešnosti od športnika zahteva intenziven trening in sodelovanje na tekmovanjih doma in v tujini, kar je težko uskladiti z izzivi in omejitvami izobraževalnega sistema.

Da bi se izognili položaju, v katerem so se dijaki športniki primorani odločati med izobraževanjem in športom, so poleg njihove visoke motiviranosti, predanosti, vzdržljivosti in odgovornosti potrebne tudi posebne ureditve za dvojno kariero športnikov – USKLJAJEVANJE ŠOLE IN ŠPORTA.

Srednja tehniška in strokovna šola ŠC PET Ljubljana se zaveda pomena dvojne kariere in že 15 let kot prva srednja strokovna šola v Sloveniji sistematično izobražuje dijake športnike v oddelkih z dijaki športniki.

Kot priznanje za naše dobro delo na tem področju nam Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez od leta 2019 naprej podeljuje certifikat ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE.

Povezava do dokumenta Smernice EU za dvojno kariero športnikov