Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo za novince 84 mest za program ekonomski tehnik (vključno z dijaki športniki) in 56 mest za program tehnik elektronskih komunikacij.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali kdor je končal program nižjega poklicnega izobraževanja.

Rok za oddajo prijavnic za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 je 3. april 2023.

Kandidati, ki se nameravajo v šolskem letu 2023/2024 vpisati v 1. letnik srednjega strokovnega oziroma tehničnega izobraževanja natisnejo in izpolnijo prijavnico (MŠŠ-2-1, 20/08), ki jo najdejo na spletni strani eUprave ali jo dobijo v svetovalni službi svoje osnovne šole.

Kjer je to mogoče, prijavnice devetošolcev zbirajo svetovalne službe osnovnih šoli in jih posredujejo izbranim srednjim šolam.

Kandidati, ki bi želeli prijavnice poslati individualno ali trenutno ne obiskujejo devetega razreda in prijavnice ne morejo oddati na svoji osnovni šoli, jo lahko pošljejo priporočeno na naslov šole: Srednja tehniška in strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana ali oddajo osebno v tajništvu šole.

Do 3. aprila 2023 morajo prijave oddati vsi učenci, ki se želijo v naslednjem šolskem letu vpisati v prvi letnik.

To pa ne velja za tiste učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini in dijake, ki želijo v naslednjem šolskem letu zamenjati srednješolski program. Ti kandidati se lahko prijavijo še do 16. 5. 2023. Prijavijo se lahko v vse programe, ki nimajo omejitve vpisa.

7. aprila 2023 bodo znani podatki o številu prijav za vpis, MIZŠ jih bo objavilo na svoji spletni strani.

Morebiten prenos prijav s šole na šolo bo možen do 24. aprila 2023 do 14. ure.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 29. maja 2023 pisno obveščeni o morebitnih omejitvah vpisa in o poteku prvega kroga vpisa, ki bo potekal v času od 16. junija do vključno 21. junija 2023.

Kandidati za oddelke z dijaki športniki v marcu ne predlagajo dokazil o izpolnjevanju športnih pogojev.  Dokazila, potrebna za vključitev v oddelek z dijaki športniki (izjava trenerja, potrdilo kluba o športnih ciljih, potrdilo o statusu, kopija športno-vzgojnega kartona) predložijo junija ob vpisu.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo do 21. junija 2023 tudi vpisani.

V primeru omejitve vpisa, bodo imeli neizbrani kandidati do 23. junija 2023 (do 15. ure) čas, da bodo rangirali do deset šol, ki bodo imele še prosta mesta.

Drugi krog vpisa bo izveden do 29. junija 2023 in naslednji dan, 30. junija 2023, bodo razporejeni kandidati tudi vpisani na izbrano šolo.

Prosta mesta po prvem in drugem krogu izbirnega postopka bodo do 3. julija 2023 objavljena na spletni strani MIZŠ. Šola bo do 31. avgusta 2023 še sprejemala prijave na preostala prosta mesta.