Športni dosežki šole

STSŠ ŠC PET je že sedmič zapored prejela bronasto priznanje za NAJBOLJ ŠPORTNO SREDNJO ŠOLO.

Priznanje podeljuje Zavod za šport Republike Slovenije Planica in je namenjeno tistim šolam, ki izstopajo po svojih športnih dosežkih ter po delu z mladimi športniki. Dijaki ŠC PET že več let pod mentorstvom profesorjev dosegajo odlične rezultate tko na področju športa kot tudi na šolskem področju.