Preventiva v športu

STSŠ ŠC PET Ljubljana zagotavlja mladim športnikom prilagojen modul Preventiva v športu -PŠP. Namen PŠP je ozavestiti in opolnomočiti dijake športnike o pomenu preventive za zdrav razvoj mladega športnika ter z izvajanjem preventivnih vsebin v čim večji meri preprečiti število poškodb, ki so žal sestavni del športa.

Eden izmed glavnih ciljev je, da se mladi športniki naučijo pravilno in samostojno izvajati preventivne vaje, ki lahko pomembno vplivajo na zmanjšanje njihovih poškodb.

V primeru poškodb pa lahko dijak športnik pri modulu PVŠ opravi v šolskih prostorih tudi del vadbe rehabilitacije. Pri tem je pomembno, da se vzpostavi ustrezna komunikacija strokovnega tima na relaciji – učitelj športne vzgoje – zdravnik (fizioterapevt) – kineziolog, ki določi obseg možne rehabilitacije v prostorih šole.